Έρχονται φορο-ραβασάκια με 5χιλιαρα σε φορολογούμενους με ακίνητα τύπου Airbnb

Ποιοι απειλούνται με αποβολή από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων

Στο κυνήγι των ιδιοκτητών ακινήτων που έγιναν «ξενοδόχοι» με τη μέθοδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO και κρύβουν τα εισοδήματά τους από την Εφορία προχωρά ο φοροελεγκτικός μηχανισμός.

Σε πρώτη φάση, η ΑΑΔΕ βάζει στο «μάτι»  ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν  έχουν δηλώσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων όπου γίνονται οι κρατήσεις των ακινήτων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για τα ακίνητά τους. Όσοι δεν συμμορφωθούν και δεν σπεύσουν να δηλώσουν στις πλατφόρμες τον Αριθμό Μητρώου του Ακινήτου ή δεν διορθώσουν λάθη και παραλείψεις τότε από τον Σεπτέμβριο εκτός από το πρόστιμο των 5.000 ευρώ που θα πληρώσουν θα δουν το ακίνητό τους να «κατεβαίνει» από τις πλατφόρμες.

Αμέσως μετά  θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος  στα εισοδήματα  που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με τις  οποίες έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τα εισοδήματα που έχουν εμφανίσει στις φορολογικές δηλώσεις οι φορολογούμενοι.

Όπως ανέφεραν ανώτερα στελέχη της ΑΑΔΕ, μιλώντας στο συνέδριο BNB για την βραχυχρόνια μίσθωση το επόμενο διάστημα οι πλατφόρμες που συνεργάζονται με την ΑΑΔΕ, θα στείλουν ενημερωτικά σημειώματα στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για να συμμορφωθούν. Οσοι αδιαφορήσουν  θα πληρώσουν το πρόστιμο των 5.000 ευρώ  και την ίδια στιγμή θα δουν το ακίνητό τους να διαγράφεται από την πλατφόρμα.

Η ΑΑΔΕ έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO του Ομίλου της Expedia, σχετικά́ με τη συμμόρφωση κατά́ τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που τηρείται στον ιστότοπο της  Ανεξάρτητης Αρχής.

Η συμφωνία προβλέπει ότι για να καταγραφεί ένα ακίνητο σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του ακινήτου θα πρέπει να συμπληρώνει υποχρεωτικά τον αριθμό καταχώρησης του ακινήτου που τηρείται στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωση της ΑΑΔΕ. Ακίνητα που θα καταχωρούνται στην πλατφόρμα, χωρίς αριθμό καταχώρησης, θα διαγράφονται αυτόματα ενώ οι  πλατφόρμες υποχρεούνται να μεταβιβάζουν στην ΑΑΔΕ όλα τα στοιχεία των μισθώσεων με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων .

Διασταυρώσεις

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ μετά  από  διασταυρώσεις που πραγματοποίησαν  διαπίστωσαν ότι πολλά ακίνητα αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.)  Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις παρά τις συνεχείς οχλήσεις δεν  είχε αναγραφεί ο  Αριθμός Μητρώου Ακινήτου από το 2018,  χρονιά που έγινε υποχρεωτική η δήλωση ΑΜΑ.

Το πρόστιμο των 5.000 ευρώ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο των 5.000 ευρώ επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

–              Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

–              Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

–              Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου. Από τη διαπίστωση της παράβασης, ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός 15 ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν διαπιστωθεί διάπραξη της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το 15ήμερο ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

{https://www.ot.gr/}

Recommended For You