ΑΑΔΕ: Έρχεται νέο TaxisNet

Έκλεισε ο κύκλος του Taxis και των υπόλοιπων παλαιών ηλεκτρονικών συστημάτων που ουσιαστικά άλλαξαν την εφορία όπως τη γνωρίζαμε στο παρελθόν. Μετά από 26 χρόνια έφθασε η ώρα για ένα ολικό λίφτινγκ στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS, το TAXISnet και το ελεγκτικό πρόγραμμα ELENXIS. Και τα τρία συστήματα αλλάζουν, με στόχο τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Τα πληροφοριακά συστήματα παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα καλύψει τα κενά αξιοποιώντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και του λαθρεμπορίου.

Το έργο στοχεύει στην ενοποίηση, συλλογή και αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της μη φορολογικής συμμόρφωσης αλλά και γενικά στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΑΔΕ προς τον φορολογούμενο.

Mεταξύ άλλων προβλέπεται η ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως είναι το EISPRAXIS, myDATA, myPROPERTY, μητρώο πλοίων, κ.λπ., ενώ το νέο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί με τα τρέχοντα συστήματα της ΑΑΔΕ, να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με νέα μελλοντικά συστήματα ή συστήματα τρίτων φορέων, όπως για παράδειγμα τα ΟΠΣ Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, Κτηματολόγιο, τα οποία να αλληλεπιδρούν με τα δομικά στοιχεία του νέου συστήματος φορολογίας.

Οι αλλαγές

– Μητρώο Φορολογουμένων

– Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας

– Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές

– Λογιστική

– Εικόνα Φορολογούμενου

– Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις

– Συμμόρφωση

– Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων

– Ανάλυση Κινδύνων

– Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων

– Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης

– Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου

Recommended For You