Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή Πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών σε 5.000 ανέργους ηλικίας από 18  έως 50 ετών, που θα οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε απόκτηση Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας μέσω  εξετάσεων στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας. Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως και ο κάθε συμμετέχων θα έχει δικαίωμα επιλογής να ενταχθεί σε τμήμα είτε πρωινό είτε απογευματινό.

Διαβάστε εδώ για περισσότερα

 

Recommended For You