Αυτή είναι η Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ, τη Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου που υπέγραψε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, με το Ελληνικό Δημόσιο.

Με τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) ρυθμίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου χρόνου, καθώς και του Δημοσίου Δικαίου.

Η εν λόγω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) εφαρμόζονται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Στις διατάξεις της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους με συμβάσεις Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου.

Η ΣΣΕ στα Επισυναπτόμενα αρχεία

{https://www.epoli.gr/home}

Recommended For You