Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας που δεν λειτουργεί στην Ελλάδα (βίντεο)

Διαβάστε το εγχειρίδιο του συστήματος που προσφέρει δικλείδες ασφαλείας στην κίνηση των τρένων.

Recommended For You