Βουλγαρία: Κάθε πατέρας θα δικαιούται δίμηνη άδεια για την ανατροφή του παιδιού

Στη Βουλγαρία πλέον o βιολογικός και ο θετός πατέρας θα δικαιούται δίμηνη άδεια για την ανατροφή του παιδιού του ηλικίας μικρότερης των 8 ετών, βάσει τροπολογιών του Εργατικού Κώδικα που εγκρίθηκαν οριστικά. Η άδεια μπορεί να ληφθεί τμηματικά ή εφάπαξ , υπό την προϋπόθεση πως ο πατέρας δεν έχει χρησιμοποιήσει άδεια για την ανατροφή παιδιού ηλικίας μικρότερης των δύο ετών. Η άδεια πατρότητας δεν μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο γονέα. Η άδεια θα υπολογίζεται ως προς τη διάρκεια της ανταποδοτικής υπηρεσίας ενός ατόμου. Ισχύει για άτομα που έχουν κοινωνική ασφάλιση και θα ορίζεται αποζημίωση κάθε χρόνο. Οι τροπολογίες αφορούν επίσης τη μεταφορά δύο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Recommended For You