Για την αποχή στις εκλογές θα μιλήσει κανείς;

Η αποχή έλαβε το ίδιο ποσοστό με το πρώτο κόμμα: 40%.

Recommended For You