Δράσεις που θα αναλάβει το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ΚοινΣΕπ σε Ελλαδα και Ευρώπη

Αναρτούμε μια γενική περιγραφή των τύπων δράσεων που προγραμματίζει να αναλάβει το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με βάση τις ευθύνες και στόχους που έχει προγραμματίσει καθώς πλέον εκπροσωπεί επίσημα τους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα. 

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια

Recommended For You