ΔΥΠΑ: Ερωτηματολόγιο που δίνει 1.000 ευρώ σε ανέργους του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε από χθες 29 Μαρτίου 2023, η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου για τους άνεργουςωφελούμενους της ΔΥΠΑ που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι ωφελούμενοι να λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιούνται με βάση τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Οι ερωτήσεις που περιέχονται αφορούν στην αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης σε μια σειρά από τομείς όπως η οργάνωση, το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του voucher: https://voucher.gov.gr

ή μέσω του συνδέσμου:

https://kub.voucher.gov.gr/oaed-sub2/beneficiary/questionnaire/front

Recommended For You