Είναι η μόνη γυναίκα σε ένα νησί καταδίκων

Πήγε για σύντομες διακοπές και έμεινε 12 χρόνια. Ζει με 10 καταδίκους και έναν δεσμοφύλακα. Δεν υπάρχουν άλλοι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί.

Recommended For You