ΕΕ: Οι υπερβολικές μειώσεις μισθών σε απεργούς δημοσίους υπαλλήλους στη Γαλλία αντίκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία

Η Γαλλία παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη εφαρμόζοντας υπερβολικές μειώσεις μισθών σε ορισμένους απεργούς δημοσίους υπαλλήλους, έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπάρχουσα γαλλική νομοθεσία οι δημόσιοι υπάλληλοι στερούνται το ένα τριακοστό του μισθού τους ανά ημέρα απεργίας, ακόμη και αν απεργούν μόνο για μία ώρα ή μισή ημέρα (σε αντίθεση, ειδικότερα, με τον ιδιωτικό τομέα στον οποίο η έκπτωση από τους μισθούς είναι ανάλογη με τη διάρκεια της στάσης εργασίας), κατ’ ουσίαν συνιστά “περιορισμό ενός θεμελιώδους δικαιώματος”, δηλαδή του δικαιώματος στην απεργία, ανακοίνωσε η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πηγή: capital.gr

Recommended For You