ΕΕ: €1 εκατ. για τη στήριξη νέων σε απόκεντρες περιοχές

Χρηματοδοτεί 70 πρωτοβουλίες ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που σχετίζονται με τομείς όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη, η ισότητα και η ένταξη. Στόχος η προώθηση της νεανικής καινοτομίας.

η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή την πρώτη συγκεκριμένη δράση της νέας στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ που εγκρίθηκε χθες, προκηρύσσοντας πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 1 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τους ντόπιους νέους και νέες να καταρτίσουν σχέδια για την ανάπτυξη των περιφερειών τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά:

«Οι νέες και οι νέοι μπορούν να γίνουν παράγοντες αλλαγής, επιχειρηματίες και φορείς καινοτομίας στις τοπικές τους κοινότητες. Χρειαζόμαστε το όραμα, την προσήλωση και τη συμμετοχή των νέων για να διαμορφώσουμε το μέλλον της ΕΕ, χωρίς να αφήσουμε στο περιθώριο κανέναν άνθρωπο και καμία περιφέρεια. Θέλουμε να δώσουμε στη νεολαία των εξόχως απόκεντρων περιοχών την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους μέλλον. Πρόκειται για μια ευκαιρία ανάπτυξης δράσεων που θα προσφέρουν μεγάλα οφέλη σε αυτές τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες και ευάλωτες περιοχές».

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελεί το πρώτο βήμα ενός διετούς σχεδίου το οποίο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, θα στηρίξει τουλάχιστον 70 δράσεις για νέους και νέες ηλικίας 15-24 ετών. Θα επιλεγεί μία οντότητα εγκατεστημένη σε εξόχως απόκεντρη περιοχή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου. Στόχος είναι να βοηθηθούν οι νέοι και οι νέες σε αυτές τις ευάλωτες και απομακρυσμένες περιοχές να αναπτύξουν δράσεις προσαρμοσμένες στις περιφέρειές τους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόοδο και την ανάπτυξη. Οι νέοι θα πρέπει να αναπτύξουν ιδέες και δράσεις που ωφελούν τις κοινότητές τους και σχετίζονται με τις προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη, η ισότητα και η ένταξη.

{https://www.euro2day.gr/}

Recommended For You