Εκλογές 2023: Ημέρες εκλογικής άδειας που δικαιούνται οι ετεροδημότες

Οι εκλογές 2023 πλησιάζουν, όμως τι ισχύει πλέον για τους ετεροδημότες και πόσες μέρες άδεια δικαιούνται για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ως ετεροδημότης λογίζεται ο εκλογέας-ψηφοφόρος που θέλει να ψηφίσει στον τόπο διαμονής του, τους συνδυασμούς της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι εγγεγραμμένος.

Οι ετεροδημότες υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση και βάσει των αιτήσεων καταρτίζονται οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι.

Οι ημέρες εκλογικής άδειας που δικαιούνται είναι:

  • Μία (1) εργάσιμη ημέρα σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200 ‐ 400 χλμ
  • Δύο (2) εργάσιμες ημέρες σε όσους μετακινηθούν μόνο οδικώς 401+ χλμ (με υπεύθυνη δήλωση)
  • Για μετακίνηση σε νησιά (χωρίς οδική πρόσβαση) – Οι ημέρες άδειας (έως 3) θα εξετάζονται κατά περίπτωση
  • Όσοι εργάζονται την Κυριακή των εκλογών θεωρείται ημέρα ειδικής άδειας με αποδοχές

Recommended For You