Επαυξημένη Πραγματικότητα: Τι νέο φέρνει στη βιομηχανία

Οι λύσεις που βασίζονται στην επαυξημένη πραγματικότητα επιτρέπουν τη διασύνδεση και συνεργασία δεδομένων, μηχανών και ανθρώπων και οδηγούν με ακρίβεια σε μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, μείωση του λειτουργικού κόστους, αύξηση των εσόδων και βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Για τους παραπάνω λόγους η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και στα βιομηχανικά περιβάλλοντα.Επαυξημένη Πραγματικότητα: Τι νέο φέρνει στη βιομηχανία

ADAPTIT, στρατηγικός συνεργάτης και systems integrator της TeamViewer, πρωτοπόρας εταιρίας στον κόσμο σε λύσεις AR, μπορεί να σχεδιάσει tailor-made λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε βιομηχανίας, προσφέροντας σημαντικά  αποτελέσματα σε ποιότητα διαδικασιών, όσο και σε παραγωγικότητα.AR2

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στους τομείς των Logistics και στην αποθήκη οι λύσεις AR μπορούν να προσφέρουν:

-Υψηλότερη Ταχύτητα
-Εργασία χωρίς χέρια
-Προβολή σχετικών πληροφοριών μέσω “έξυπνων” γυαλιών
-Γρήγορη εκκίνηση και κλιμάκωση

Λιγότερα Σφάλματα
-Οδηγίες μέσω γραφημάτων
-Βήμα-βήμα καθοδήγηση
-Έλεγχος μέσω αισθητήρα

Μεγαλύτερη ευελιξία
-Πλήρης φορητότητα
-Προσαρμογή από τον χρήστη
-Συμβατότητα με διάφορα συστήματα χωρίς προσαρμογή

AR3

Στους τομείς της συναρμολόγησης και της κατασκευής:

Ταχύτερη Εκτέλεση Εργασιών
-Εργασία χωρίς χέρια
-Προβολή σχετικών πληροφοριών μέσω “έξυπνων” γυαλιών
-Ομαλοποίηση διαδικασιών

Υψηλότερη Ποιότητα
-Μειωμένα σφάλματα
-Οδηγοί βήμα προς βήμα
-Ολοκληρωμένη διασφάλιση ποιότητας

Καλύτερη εργασιακή εμπειρία
-Ταχύτερη αρχική εκπαίδευση
-Λιγότερες διακοπές
-Καλύτερη εργονομία

AR4

Μηχανικοί Πεδίου:

Εξάλειψη κενών γνώσης
-Ταχύτερη μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης των νέων τεχνικών με την πρακτική εκπαίδευση πεδίου που παρέχεται μέσω της εξ αποστάσεως οπτικής βοήθειας.

Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
-Καλύτερα ποσοστά επιδιόρθωσης με την πρώτη φορά
-Παροχή υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης χωρίς αύξηση πόρων –  οποτεδήποτε, οπουδήποτε

Επιτάχυνση της μεταφοράς γνώσης
-Άμεση ενσωμάτωση και ταχύτατη εκπαίδευση νέων τεχνικών επιτρέποντας σε έμπειρους ειδικούς να τους καθοδηγούν εξ αποστάσεως.
-Κάλυψη κενών γνώσης με καταγραφή σημαντικών συνεδριών για μελλοντική εκπαίδευση.

Άμεση λύση προβλημάτων
-Άμεση ανταπόκριση με ανάλυση σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο
-Aύξηση παραγωγικότητας και απόδοση επένδυσης (ROI).
-Άμεση υποστήριξη τεχνικών service και πελατών από ειδικούς μέσω ήχου και διαδραστικού βίντεο.

Μείωση κόστους
-Μείωση κόστους ταξιδιών με αντικατάσταση των επιτόπιων  επισκέψεων με απομακρυσμένη βοήθεια ειδικών για τεχνικούς service και πελάτες.

Ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας των μηχανημάτων
-Καθοδήγηση εξ αποστάσεως των πελατών μέσω διαδικασιών προληπτικής συντήρησης με σκοπό την παράταση της διάρκειας ζωής των μηχανών και τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.

AR6

Στον Έλεγχο και στη συντήρηση:

Αποτελεσματική Συντήρηση
-Εργασία χωρίς χέρια
-Άμεση τεκμηρίωση
-Αυτόματες αναφορές

Ψηφιοποιημένη Διαδικασία
-Βήμα-βήμα καθοδήγηση
-Απλοποιημένη μεταφορά γνώσης
-Καθοδηγούμενη αντιμετώπιση προβλημάτων

Απλή Υλοποίηση
-Διαμόρφωση ροών εργασίας
-Ενσωμάτωση υπαρχόντων δεδομένων
-Προσαρμοσμένη διεπαφή χρήστη

Λειτουργία μηχανημάτων από απόσταση

-Σύνδεση με συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC), πύλες και άλλη λειτουργική τεχνολογία για τη διαχείριση, τη συντήρηση και τον απομακρυσμένο χειρισμό μηχανημάτων και εξοπλισμού σε οποιαδήποτε τοποθεσία.
-Πλήρης ορατότητα σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης κάθε μηχανής από έναν κεντρικό πίνακα εργαλείων
-Δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου κρίσιμων για τις επιχειρήσεις περιουσιακών στοιχείων 24/7— ακόμα και όταν δεν υπάρχει κανείς.

ar1

Προγνωστική Συντήρηση βιομηχανικών μηχανημάτων

-Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των βιομηχανικών μηχανημάτων με την εφαρμογή προηγμένων αναλυτικών στοιχείων.
-Αξιόπιστη πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης οποιουδήποτε εξοπλισμού με εντοπισμό και αποτροπή πιθανών βλαβών.
-Σχεδιασμός συντήρησης με βάση τις εκτιμώμενες μελλοντικές επιδόσεις και τις αναμενόμενες καταστάσεις υποβάθμισης μέσω αποφυγής διακοπής λειτουργίας σε απρογραμμάτιστο χρόνο, μείωσης του μέσου χρόνου επισκευής (MTTR) και να ελαχιστοποίησης του κόστους υπηρεσιών πεδίου.

Πηγή: capital.gr

Recommended For You