Πρόκειται για το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά» το οποίο υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τα προσφερόμενα προγράμματα να αφορούν: «Στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη, σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου, σε υπεύθυνο σχεδιασμού και ανάπτυξης elearning & blended learning συνεργατικών περιβαλλόντων για επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε προηγμένες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο: από την θεωρία στην πράξη, σε ψηφιακές δεξιότητες εργαζομένων στη χρήση και αξιοποίηση εφαρμογών υπολογιστικού νέφους στη διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία, σε ψηφιακές δεξιότητες παρουσιάσεων και εξ αποστάσεως εργασίας και σε προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες εφαρμογών γραφείου».

Η γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ ενημερώνει ότι η επιδοτούμενη κατάρτιση αφορά σε ποσό 400 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τη σελίδα https://kedivim.uoc.gr/el/ και στο τηλέφωνο 2810 393661-2.