Ηλεκτρονικά τιμολόγια-κίνητρα για όσους τα εκδίδουν

Eπεκτείνονται και το 2023 τα κίνητρα για επιχειρήσεις που εκδίδουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά και τα διαβιβάζουν στην πλατφόρμα MyData. Tα κίνητρα περιλαμβάνουν κούρεμα χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων κατά δύο χρόνια και μεγαλύτερες εκπτώσεις από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών τα κίνητρα που κερδίζουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων είναι:

Κατά 2 χρόνια μειωμένη η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Ο χρόνος παραγραφής για τον εκδότη του τιμολογίου περιορίζεται σε τρία χρόνια ενώ όφελος έχει και ο λήπτης για τον οποίο ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στα τέσσερα χρόνια.

Περιορίζεται σε 45 από 90 ημέρες ο χρόνος εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το μέτρο ισχύει για τους εκδότες.

Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Recommended For You