Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης, αλλαγές

Αλλαγές προβλέπονται στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συνταξιοδότησης καθώς οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να επιλέξουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης τους στο efka.gov.gr τον πιστοποιημένο δικηγόρο ή λογιστή που επιθυμούν να αναλάβει την αίτηση συνταξιοδότησης οποιαδήποτε στιγμή και όχι από την αρχή της αίτησης.

Σύμφωνα με τροποποιητική ΚΥΑ ο ενδιαφερόμενος ασφαλισμένος ή δικαιοδόχος κατά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης επιλέγει τη δυνατότητα δρομολόγησης του αιτήματός του σε πιστοποιημένο επαγγελματία του μητρώου της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021. Η επιλογή αυτή πλέον μπορεί να γίνει και σε άλλο στάδιο της διαδικασίας, προγενέστερο ή μεταγενέστερο της υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης. Η νέα αυτή αλλαγή αφορά και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν.

Στον ασφαλισμένο/αιτούντα, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης θα εμφανίζονται εκείνοι οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες που είναι διαθέσιμοι (και έχουν αναλάβει λιγότερες από 5 υποθέσεις).

Ο ασφαλισμένος που καταθέτει τώρα αίτηση συνταξιοδότησης μπορεί να αναθέσει στον πιστοποιημένο δικηγόρο ή λογιστή την έκδοση της σύνταξής του υποβάλλοντας αίτηση στον e-ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει πιστοποιημένο επαγγελματία από το ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. Πλέον τη διαδικασία επιλογής πιστοποιημένου μπορεί να την κάνει όποτε θέλει.

Το πρώτο που μπορεί να ζητήσει ο ασφαλισμένος είναι βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, μια εργασία που πρέπει να προηγηθεί για την συνταξιοδότηση. Επίσης είναι απαραίτητη η βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία.

Σε περίπτωση οφειλών, πρέπει να ζητήσει από τον επαγγελματία να υποβάλει αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών. Υπενθυμίζουμε ότι προϋπόθεση καταβολής της σύνταξης είναι ο δικαιούχος να μην έχει χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ που να υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ.

Το ποσό μειώνεται στα 6.000 ευρώ για ασφαλισμένους του ΟΓΑ. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός φορείς, τότε το όριο ορίζεται σωρευτικά σε 20.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις όπου η οφειλή είναι υψηλότερη, ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εφάπαξ το υπερβάλλον οφειλόμενο ποσό, διαφορετικά υποβάλλει αίτηση για ρύθμιση οφειλών.

Μία ακόμα εργασία που μπορεί να αναλάβει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας είναι να εκδώσει βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ασφαλισμένους να μην εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια προτού μπουν στην τελική ευθεία για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Μόνο τότε θα ξέρουν πόσα χρόνια τους λείπουν και αν τους συμφέρει η εξαγορά. Οι ασφαλισμένοι βιάστηκαν να αναγνωρίσουν χρόνια τα οποία τελικά δεν χρειάστηκαν, καθώς υπολόγισαν λάθος γιατί άλλαξε η νομοθεσία.

Τελευταίο βήμα της επεξεργασίας του φακέλου του, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει από τον ιδιώτη να καταρτίσει σχέδιο προσωρινής ή οριστικής σύνταξης. Όπως προβλέπει ο νόμος, αν ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ δεν προβάλλει ένσταση εντός ενός μηνός, εκδίδεται η οριστική σύνταξη του ασφαλισμένου.

Recommended For You