Η ΕΚΤ πέτυχε τους στόχους για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους της σε ό,τι αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε επίπεδο διοικητικών στελεχών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη δημιουργία προτύπων ρόλων και την καθοδήγηση.

Έχει γεφυρώσει τα κενά στη βαθμίδα εμπειρογνωμόνων (μισθολογικό κλιμάκιο F/G) και στη βαθμίδα προϊσταμένων ομάδων (μισθολογικό κλιμάκιο H) και καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες για την αύξηση των προσλήψεων και των προαγωγών στις δύο αυτές κατηγορίες.

Στη βαθμίδα αναλυτών (μισθολογικό κλιμάκιο E/F), το ποσοστό των γυναικών συνέχισε να αυξάνεται σύμφωνα με τους στόχους της ΕΚΤ, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη διεύρυνση της ομάδας των γυναικών που πληρούν τα κριτήρια για περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη.

Η ΕΚΤ πέτυχε τους στόχους για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων
Πηγή: ΕΚΤ

Οι στόχοι ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων αποτελούν μέρος της ευρύτερης πολιτικής της ΕΚΤ για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Η πολιτική αυτή αποβλέπει στην προώθηση άλλων πτυχών της διαφορετικότητας, όπως η φυλή/η εθνότητα, ο γενετήσιος προσανατολισμός, η ηλικία, η εθνικότητα και η αναπηρία, και υποστηρίζεται από έξι δίκτυα διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

Πηγή: capital.gr

“Ένας οργανισμός με πολυσυλλεκτικό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα αντικατοπτρίζει τον κόσμο γύρω μας”, δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. “Δείχνει ότι έχει το πνευματικό θάρρος να ενστερνίζεται τις αξίες που διέπουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, τις καταβολές και τις ταυτότητες οι οποίες θα εμπλουτίσουν τον διάλογο και θα μας οδηγήσουν στη λήψη αρτιότερων αποφάσεων σε όλους τους τομείς”, πρόσθεσε.

Στην ΕΚΤ, η διάρκεια της άδειας μητρότητας/υιοθεσίας που δικαιούται μετ’ αποδοχών ένας γονέας είναι 20 εβδομάδες. Το 2022, η ΕΚΤ αύξησε την ειδική άδεια μετ’ αποδοχών για τον άλλο γονέα από 10 σε 20 ημέρες προκειμένου να ενισχύσει την ισορροπία των οικογενειακών ευθυνών. Δημοσίευσε αριθμητικά στοιχεία για την εθνικότητα των μελών του προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της, με σκοπό να αυξήσει τη διαφάνεια για μια βασική έκφανση της διαφορετικότητας. Η ΕΚΤ δημιούργησε και συνυπέγραψε τον Χάρτη του ΕΣΚΤ και του ΕΕΜ για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, μαζί με 26 εθνικές κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επόμενη αξιολόγηση θα βασιστεί σε δεδομένα για το 2024.

Πηγή: capital.gr

Recommended For You