Επιμέλεια άρθρου: Κωνσταντίνος Ουρανός

Μιλώντας για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα, είναι σημαντικό, να ορίσουμε, καταρχάς, τι εννοούμε με τον όρο «νεολαία». Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και την κουλτούρα της κάθε χώρας, η ηλικία κατά την οποία κάποιος χαρακτηρίζεται ως νέος, διαφέρει. Λόγου χάρη, κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, (UCL Institute of Education), Φράνσις Γκριν (Francis Green), η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί το ρίσκο για το άνοιγμα μιας επιχείρησης, όταν τη λαμβάνουν άτομα έως το 30ό έτος της ηλικίας τους. Συνεπώς, ο όρος αυτός αφορά σε επιχειρηματίες με ηλικία έως 30 ετών.

Σύμφωνα με έρευνες, αλλά και βάσει της κοινής λογικής, η επιχειρηματικότητα είναι μια σημαντική πηγή εισοδήματος και θέσεων εργασίας. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί από τις κυβερνήσεις και άλλους φορείς το επίκεντρο πολιτικών στρατηγικών, με την παροχή εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης, την ανάπτυξη περισσότερων θέσεων εργασίας και την απορρόφηση των νέων στην αγορά εργασίας, να βρίσκονται στους βασικούς στόχους.

[Διαβάστε περισσότερα εδώ]