Η τεχνολογία οχυρώνει τα μνημεία

Φιλόδοξη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία συντονίζεται από την Ελλάδα, για έγκαιρη πρόβλεψη γεωκλιματικών κινδύνων

 

Recommended For You