Καταγγελία εργαζομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων από μισθολογικές παροχές

Το Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωστοποιεί την προώθηση της τροπολογίας που αφορά το προσωπικό των Ανεξαρτήτων Αρχών (ΑΑ), με την οποία προβλέπονται για επτά από τις μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ΑΑ ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν και μισθολογικές παροχές για το προσωπικό τους και νέο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών.

Το Σωματείο όμως καταγγέλλει πως «από αυτές τις διατάξεις εξαιρείται αναιτιολόγητα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως και οι υπόλοιπες συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές (ΕΣΡ, ΑΣΕΠ, ΑΔΑΕ, Συνήγορος του Πολίτη)». 

«Δημιουργείται η εντύπωση ότι στόχος είναι η απαξίωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και των συνταγματικά κατοχυρωμένων ΑΑ» σημειώνει η ανακοίνωση.

Και συνεχίζει:

«Είναι αδιανόητο να παραλείπονται οι ΑΑ με συνταγματική κατοχύρωση από τις μισθολογικές παροχές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται Ανεξάρτητες Αρχές διαφορετικών κατηγοριών, εντάσσοντας Αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγμα αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, όπως η Αρχή στην οποία υπηρετούμε, σε Β’ κατηγορία Αρχών και προτάσσοντας την όποια ρύθμιση της αγοράς σε σχέση με την προστασία συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. 

Είναι αδιανόητο, ειδικά αυτή την περίοδο που η Αρχή μας αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες και διερευνά κρίσιμες υποθέσεις με εθνική και ευρωπαϊκή εμβέλεια, να γίνεται αυτή η δυσμενής διακριτική μεταχείρισή της, πόσο μάλλον όταν έχει ήδη τεκμηριωθεί από τον Πρόεδρο της Αρχής και από το Σωματείο μας η ανάγκη για παροχή κατάλληλων πόρων και μισθολογικών κινήτρων, απαραίτητων για τη λειτουργία της Αρχής σε συμμόρφωση απαίτησης του Ευρωπαϊκού δικαίου. Κι όλα αυτά μάλιστα στην “εποχή του GDPR” και της επίκλησης της προστασίας δεδομένων από διάφορους παράγοντες του δημοσίου, όταν η Αρχή, αν και υποστελεχωμένη επί σειρά ετών, είναι επιφορτισμένη με ευρείες αρμοδιότητες, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και αντιμετωπίζει τεράστιο όγκο υποθέσεων».

Απαιτώντας:

«Την άμεση πρόβλεψη διατάξεων για την παροχή  μισθολογικών παροχών για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ήδη έχει ζητηθεί και τεκμηριωθεί από το Σωματείο και τον Πρόεδρο της Αρχής, αντίστοιχα με τις προωθούμενες διατάξεις που αφορούν τις επτά μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ΑΑ».

Και καταλήγει:

«Επισημαίνουμε όμως ότι η ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων αποτελεί πλέον απόλυτη ανάγκη, η οποία αν δεν ικανοποιηθεί, θα μας οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποιήσεις και ενδεχομένως σε προσφυγές για παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου».

Recommended For You