Κομισιόν: Γιατί είναι δύσκολη η ρύθμιση των τιμών του ρεύματος

Η αντιμετώπιση της εκτίναξης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεδομένων των διαφορετικών δεδομένων που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αντιμετώπιση της εκτίναξης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεδομένων των διαφορετικών δεδομένων που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας πως υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κάθε χώρα αναφορικά με το ενεργειακό μείγμα, το σχεδιασμό της αγοράς αλλά και τα δεδομένα διασυνδεσιμότητας. Με άλλα λόγια, μια πολιτική που θα μπορούσε να έχει νόημα για χώρες της Κεντρικής Ευρώπης δεν θα ήταν εύκολα εφαρμόσιμη στο Νότο και αντίστροφα.

Αντίστοιχα, χώρες με μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο καλούνται να λάβουν άλλου τύπου μέτρα σε σχέση με κράτη-μέλη που είτε έχουν ενεργειακή επάρκεια είτε αξιοποιούν άλλες ενεργειακές πηγές.

Recommended For You