Μειωμένη κατά 10-15% ανά τεχνολογία ΑΠΕ η Ειδική Τιμή Αγοράς τον Απρίλιο

Γιάννα Παπαδημητρίου

Σημαντική μείωση, μεταξύ 10% και 15%, σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ κατέγραψε η Ειδική Τιμή Αγοράς τον Απρίλιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΔΑΠΕΕΠ.

Στα αιολικά, η μείωση έφτασε τα 33,77 €/MWh σε σχέση με το Μάρτιο (δηλ. μείωση 14,78%), στα φ/β τα 23,87 €/MWh δηλ. μείωση 10,93%), στους ΜΥΗΣ τα 26,33 €/MWh (δηλ. μείωση 10,66%), σε σταθμούς βιομάζας τα 26,68 €/MWh (δηλ. μείωση 10,43%, όπως και στους ΣΗΘΥΑ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ, σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Απρίλιο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

Αιολικά: 228,46 €/MWh (έναντι 262,23 το Μάρτιο)

Φ/β: 218,24 €/MWh (έναντι 242,11 το Μάρτιο)

ΜΥΗΣ: 246,91 €/MWh (έναντι 273,24 το Μάρτιο)

Βιομάζα: 255,8 €/MWh (έναντι 282,48 το Μάρτιο)

ΣΗΘΥΑ: 255,8 €/MWh (έναντι 282,48 το Μάρτιο)

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί από τον ΔΑΠΕΕΠ διορθωμένες (στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ) τιμές για το Μάρτιο, από τις οποίες ενδέχεται να τροποποιηθεί η παραπάνω εικόνα.

{https://energypress.gr/}

Recommended For You