Νέες παρεμβάσεις σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο από το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Πρόθεση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας είναι να προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα σύμφωνα με την δημόσια τοποθέτηση από το βήμα του 4ου Power & Gas Forum του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Αλέξανδρου Παπαγεωργίου.

Ένα σημείο που ανέδειξε ο κ. Παπαγεωργίου αφορά στην αυξανόμενη βαρύτητα του «hedging» στη συμπεριφορά των συναλλασσόμενων στην αγορά ενέργειας, υπό την πίεση που δημιούργησαν στην αγορά τόσο η πανδημία όσο και η ενεργειακή κρίση καθώς είναι πολύ καλύτερα αντιληπτή η αξία της αντιστάθμισης κινδύνου με την αξιοποίηση μακροπρόθεσμων προϊόντων. Και αυτό αφορά τόσο στο φυσικό αέριο, όσο και στην ηλεκτρική ενέργεια.

Σχετικά με τα νέα καθήκοντα του στη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας σημείωσε ότι λειτουργεί με βάση δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτος πυλώνας είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το Χρηματιστήριο Ενέργειας φροντίζει να γνωρίζει με ακρίβεια τις επιδιώξεις και τις απόψεις της αγοράς προκειμένου να διαβλέπει τις εξελίξεις. Με αυτόν τον γνώμονα, επεξεργάζεται την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αγορών αλλά και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις επικρατούσες τάσεις και τις διαφαινόμενες προοπτικές σε στενή συνεργασία με όλους τους  stakeholders της αγοράς ενέργειας. Ο δεύτερος πυλώνας εδράζεται στο όραμα να αποτελέσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας ένα σύγχρονο χρηματιστήριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασική επιδίωξη του ΕΧΕ για το εγγύς μέλλον είναι και η ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου με αιχμή του δόρατος την εισαγωγή νέων προϊόντων για τους συμμετέχοντες, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών ως οδικό χάρτη.

Αναφερόμενος στο πλαφόν που υφίσταται στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, ο κ. Παπαγεωργίου επεσήμανε ότι η προσέγγιση διαφοροποιείται αναλόγως με το αν η απάντηση προέρχεται από τη σκοπιά της κυβέρνησης ή από την οπτική του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και αυτό γιατί υπάρχουν διαφορετικά ζητούμενα και προσεγγίσεις. Ο ρόλος που ενέχει το Χρηματιστήριο Ενέργειας, επιβάλλει σαφή τοποθέτηση σχετικά με τις επιπτώσεις και τα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν λόγω της επιβολής ενός τέτοιου μέτρου.

Recommended For You