Νικολάι Μπερντιάεφ: Ουδεμία σχέση με τον δεσποτισμό… Χριστιανισμός ίσον ελευθερία

Ο Σωτήρης Δημόπουλος μετάφρασε και προλόγισε ένα σημαντικό έργο του Ν. Μπερντιάεφ, Το Νόημα της Ιστορίας, που πρωτοπαρουσιάστηκε με μορφή διαλέξεων στη Μόσχα τον χειμώνα 1919-1920, αλλά εκδόθηκε αρχικά το 1923 και στην ολοκληρωμένη μορφή του το 1936.

Η πιο σημαντική παρατήρηση του συγγραφέα είναι ότι ταυτίζει τον χριστιανισμό με την ελευθερία. Ειδικότερα τονίζει ότι η έννοια της ελευθερίας εισάγεται στην ιστορία χάρη σ’ αυτόν. Η απόφανση αυτή έχει μια σημαντική συνέπεια: αποκλείει τον χριστιανισμό από κάθε είδους δεσποτισμό και ολοκληρωτισμό.

…Το σημαντικό βιβλίο του Ν. Μπερντιάεφ, που μετάφρασε και προλόγισε ο Σωτήρης Δημόπουλος, μας δίνει απαντήσεις για τις παρερμηνείες του χριστιανισμού και κυρίως για αυτή που τον μετέτρεψε σε μια ιδεολογία στην υπηρεσία μιας δεσποτικής και ολοκληρωτικής εξουσίας:

«Η οδός της ελευθερίας είναι δύσκολη και τραγική, διότι δεν υπάρχει τίποτε πιο υπεύθυνο, πιο ηρωικό και οδυνηρό από αυτήν. Οι οδοί της αναγκαιότητας και του καταναγκασμού είναι ευκολότερες, λιγότερο τραγικές και ηρωικές. Ιδού γιατί η ανθρωπότητα, στις ιστορικές διαδρομές, μόνιμα εκτρέπεται προς τον πειρασμό της αντικατάστασης της οδού της ελευθερίας με τους δρόμους του καταναγκασμού. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Recommended For You