Οι μισοί Ελληνες έχουν ακίνητη περιουσία έως 50.000 ευρώ

Ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 50.000 ευρώ κατέχει το 55,5% των Ελλήνων, μετά την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι πληρώνουν το 12,2% του φετινού ΕΝΦΙΑ.

Οπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που παρουσιάζει η «Κ», το σύνολο της περιουσίας των Ελλήνων ανέρχεται στα 577,78 δισ. ευρώ με τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών να είναι μικροϊδιοκτήτες, που απλά διαθέτουν ένα σπίτι ή οικόπεδο ή μικρό ποσοστό δικαιωμάτων σε κάποιο ακίνητο. Στον αντίποδα, μόλις 54 ιδιοκτήτες διαθέτουν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία άνω των 10 εκατ. ευρώ, με την αξία της περιουσίας τους να ξεπερνάει το 1,07 δισ. ευρώ, ενώ ο ΕΝΦΙΑ ανέρχεται στο ποσό των 163.296 ευρώ κατά μέσον όρο για τον καθένα.

Σε ό,τι αφορά τις 71.452 επιχειρήσεις η ακίνητη περιουσία που διαθέτουν ανέρχεται στα 183,531 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός φόρος που πλήρωσαν φθάνει στα 531,5 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη περιουσία διαθέτουν 1.751 επιχειρήσεις που κρατούν στα χέρια τους το 70,79% της συνολικής ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις πλήρωσαν ΕΝΦΙΑ 269,43 εκατ. ευρώ ή διαφορετικά 153.872 ευρώ η κάθε μία.

Σε αντίθεση με τα φυσικά πρόσωπα οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία. Συγκεκριμένα, περίπου 19.469 επιχειρήσεις διαθέτουν περιουσία έως 100.000 ευρώ, 21.150 περιουσία από 100.001 ευρώ έως 400.000 ευρώ και περίπου 30.000 επιχειρήσεις έχουν περιουσία άνω των 400.000 ευρώ έως και 10 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ακίνητη περιουσία που διαθέτουν τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και οι επιχειρήσεις ανέρχεται στα 761,3 δισ. ευρώ. Το προηγούμενο έτος η ακίνητη περιουσία ανερχόταν στα 643 δισ. ευρώ και η σημαντική αύξηση που προκύπτει οφείλεται στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

ακίνητα

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν στο νομό Αττικής φτάνουν τα 2.557.631 και έχουν στα χέρια τους περιουσία που ανέρχεται στα 403 δισ. ευρώ, δηλαδή το 53% του συνόλου.

Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών που κατοικούν στο λεκανοπέδιο, παρά το γεγονός ότι η αξία των ακινήτων, λόγω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, αυξήθηκε κατά 24,64%, διαπίστωσαν μείωση του φετινού ΕΝΦΙΑ κατά 8,47%. Ετσι διαμορφώνεται σε 1,2 δισ. ευρώ από 1,31 δισ. ευρώ που ήταν το 2021. Τη μεγαλύτερη μείωση στον ΕΝΦΙΑ διαπίστωσαν οι κάτοικοι των νησιών του Ιονίου. Και αυτό αν και η αξία των ακινήτων τους αυξήθηκε κατά 15% μετά την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών. Συγκεκριμένα, ο φόρος μειώθηκε σε ποσοστό 20,95% σε σχέση με πέρυσι. Στη συνέχεια ακολουθεί η Κρήτη που είχε μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 19,09% και το Βόρειο Αιγαίο με τον ΕΝΦΙΑ να μειώνεται κατά 19,06%. Αναλυτικότερα:

• Το 20,6% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα αξίας από 50.001 έως 100.000 ευρώ και πληρώνει το 16,9% του φετινού ΕΝΦΙΑ.

• Το 14,4% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα αξίας από 100.001 έως 200.000 ευρώ και πληρώνει το 22,7% του ΕΝΦΙΑ.

• Το 7,6% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα αξίας από 200.001 έως 500.000 ευρώ και πληρώνει το 25,2% του ΕΝΦΙΑ.

• Το 1,38% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα αξίας από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ και πληρώνει το 12,3% του ΕΝΦΙΑ.

• Το 0,33% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα αξίας από 1 εκατ. έως 5 εκατ. ευρώ και πληρώνει το 9,2% του ΕΝΦΙΑ.

• 275 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας από 5 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ και πληρώνουν 12,66 εκατ. ευρώ ή διαφορετικά το 0,73% του ΕΝΦΙΑ.

• 54 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ και πληρώνουν 8,8 εκατ. ευρώ και κατά μέσον όρο 163.296 ευρώ ο καθένας.

• Το 1,3% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα αξίας από 400.001 έως 700.000 ευρώ.

• Το 0,3% των ιδιοκτητών κατέχει ακίνητα αξίας από 700.001 έως 1.000.000 ευρώ.

• Το 0,2% των ιδιοκτητών ή 14.841 άτομα, κατέχει ακίνητα αξίας πάνω από 1.000.000 ευρώ.

ακινητα

Στο κέντρο της Αθήνας και στη Μύκονο οι μεγαλύτερες ιδιοκτησίες

Στο κέντρο της Αθήνας, στο Ψυχικό, στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα, στον Χολαργό αλλά και στη Μύκονο και τη Σαντορίνη εντοπίζονται οι μεγαλύτερες περιουσίες των ιδιοκτητών. Από την επεξεργασία των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, οι 37.687 ιδιοκτήτες των ακριβών περιοχών του κέντρου της Αθήνας (υπάγονται στη Δ΄ Αθηνών) διαθέτουν μέση περιουσία ύψους 241.140 ευρώ. Προφανώς, οι εν λόγω φορολογούμενοι μπορεί να διαθέτουν και σε άλλες περιοχές ακίνητα, αλλά σε κάθε περίπτωση η μέση περιουσία διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τα ακίνητα που διαθέτουν στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι τιμές ζώνης είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Οι ιδιοκτήτες που κατοικούν στη Μύκονο έχουν τη δεύτερη υψηλότερη μέση περιουσία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα διαμορφώνεται στα 193.860 ευρώ και αφορά 6.805 κατοίκους του νησιού. O μέσος ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν φέτος ανέρχεται στο ποσό των 741,19 ευρώ.

Στο Ψυχικό οι 55.986 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν περιουσία ύψους 10,7 δισ. ευρώ και η μέση ακίνητη περιουσία διαμορφώνεται στα 191.938 ευρώ.

Ο μέσος ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στα 706,12 ευρώ.

Στον αντίποδα, τη μικρότερη μέση περιουσία διαθέτουν οι 20.159 ιδιοκτήτες-κάτοικοι των Γρεβενών, η οποία ανέρχεται κατά μέσον όρο στα 36.611 ευρώ.

• Οι 7 περιοχές με τη μεγαλύτερη περιουσία, κατά μέσον όρο:

1. Κέντρο Αθήνας. Οι 37.687 ιδιοκτήτες του κέντρου της Αθήνας (υπάγονται στη Δ΄ Αθηνών) διαθέτουν μέση περιουσία ύψους 241.140 ευρώ. Συνολικά καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ ύψους 32,8 εκατ. ευρώ ή 872,52 ευρώ κατά μέσον όρο ο καθένας. Η αξία της περιουσίας αυξήθηκε κατά 26,17% σε σύγκριση με το 2021.

2. Μύκονος. Οι 6.805 κάτοικοι-ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα αξίας 1,3 δισ. ευρώ. Η μέση αξία της περιουσίας τους διαμορφώνεται στα 193.860 ευρώ. Η αξία της περιουσία τους αυξήθηκε κατά 14,88%.

3. Ψυχικό. Οι 55.986 ιδιοκτήτες έχουν περιουσία 10,7 δισ. ευρώ και κατά μέσον όρο ο κάθε ένας από αυτούς διαθέτει ακίνητα αξίας 191.938 ευρώ. Η αξία της περιουσίας τους είναι αυξημένη κατά 17,17% σε σύγκριση με το 2021.

4. Κηφισιά. Οι 94.183 ιδιοκτήτες δήλωσαν περιουσία 17,9 δισ. ευρώ. Η μέση περιουσία τους φθάνει στα 190.308 ευρώ. Η αξία της περιουσίας τους αυξήθηκε κατά 13,7%.

5. Γλυφάδα. Οι 158.010 ιδιοκτήτες-κάτοικοι διαθέτουν συνολικά περιουσία 29,2 δισ. ευρώ. Η μέση περιουσία ανέρχεται στα 185.143 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν ανέρχεται στα 563,08 ευρώ. Σημειώνεται ότι η αξία της περιουσίας των ανωτέρω αυξήθηκε κατά 34,05%.

6. Χολαργός – Παπάγου. Οι 148.568 ιδιοκτήτες της περιοχής έχουν δηλώσει περιουσιακά στοιχεία 23,9 δισ. ευρώ. Η μέση περιουσία ανέρχεται στα 161.266 ευρώ.

7. Σαντορίνη. Οι 14.564 ιδιοκτήτες-κάτοικοι έχουν ακίνητα αξίας 2,3 δισ. ευρώ. Η μέση περιουσία τους διαμορφώνεται στα 159.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ στα 518,88 ευρώ.

• Οι 7 περιοχές με τη μικρότερη περιουσία, κατά μέσον όρο:

1. Γρεβενά. Οι 20.159 που καταγράφονται ως ιδιοκτήτες στην περιοχή έχουν περιουσία αξίας 738 εκατ. ευρώ. Η μέση περιουσία φθάνει στα 36.611 ευρώ.

2. Ορεστιάδα. Οι 33.756 ιδιοκτήτες που κατοικούν στην περιοχή διαθέτουν μέση περιουσία 37.954 ευρώ. Ο ΕΝΦΙΑ του 2022 διαμορφώνεται στα 153,66 ευρώ κατά μέσον όρο.

3. Σέρρες. Οι 117.750 ιδιοκτήτες της περιοχής διαθέτουν συνολικά ακίνητη περιουσία ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Η μέση περιουσία τους ανέρχεται στα 38.690 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ στα 144,83 ευρώ.

4. Αρτα. Οι 43.421 ιδιοκτήτες έχουν μέση ακίνητη περιουσία 39.815 ευρώ. Ο μέσος ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται στα 134,66 ευρώ.

5. Κομοτηνή. Οι 69.896 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητα αξίας 2,89 δισ. ευρώ. Η μέση περιουσία τους ανέρχεται στα 41.431 ευρώ.

6. Κιλκίς. Οι 52.686 ιδιοκτήτες έχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 2,2 δισ. ευρώ. Η μέση περιουσία τους ανέρχεται στα 41.897 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ στα 146,50 ευρώ.

7. Καρδίτσα. Οι 74.806 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Η μέση ακίνητη περιουσία τους διαμορφώνεται το 2022 στα 43.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ στα 149,34 ευρώ.

Πηγή: agonaskritis.gr

Recommended For You