Ομιλία Κλέων Γρηγοριάδη στη Βουλή (07/07/2022) (Βίντεο)

Η ομιλία στην ολομέλεια της Βουλής του βουλευτή και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΜέΡΑ25, Κλέωνα Γρηγοριάδη με αφορμή το Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799. Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».

Recommended For You