Ο Άγγελος Φίσκιλης μιλάει για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΠοΚοινΣΕπ) Άγγελος Φίσκιλης απαντά στις ερωτήσεις της aftodioikisinews 

  • Τι είναι κοινωνική επιχειρηματικότητα;
  • Ποια είναι τα προβλήματα των κοινωνικών επιχειρήσεων ;
  • Πως αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία;
  • Ποιες οι προοπτικές ;

Είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνθέτουν την προβληματική που σχετίζεται με την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και που θέσαμε στον κ. Φίσκιλη

Ακολουθεί η συνέντευξη

Κύριε Φίσκιλη , με την γνώση και εμπειρία που διαθέτετε , εξηγήστε μας όσο πιο απλά μπορείτε , τι σημαντικό για την οικονομία και την κοινωνία κομίζει η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ;

Αυτό που στοχεύει η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο εργασίας και παροχής υπηρεσιών ειδικά από ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα προς κάλυψη σχετικών αναγκών που δεν μπορεί να το κάνει ο δημόσιος τομέας λόγω δέσμευσης στις προσλήψεις και ο ιδιωτικός τομέας καθώς δεν είναι εντάσεως κεφαλαίου αλλά εντάσεως εργασίας.

Δηλαδή ένας φορέας  κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σκοπεύει στην δημιουργία θέσεων εργασίας την μελών του και όχι στην μεγιστοποίηση του κεφαλαίου του επιχειρηματία. Μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση λοιπόν προσφέρει με την λειτουργία της …

Κοινωνική ωφέλεια, δηλαδή εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών που συνήθως μένουν ακάλυπτες ή καλύπτονται πλημμελώς από τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα ή/και το κράτος.

Κοινωνική καινοτομία, δηλαδή εντοπισμός νέων κοινωνικών αναγκών ή παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών με τρόπο ο οποίος εισάγει νέες λογικές παραγωγής/κατανάλωσης. {διαβάστε εδώ την συνέχεια}

Recommended For You