Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Κάλυψη σίτισης 2.000 δικαιούχων φοιτητών με δικούς του πόρους

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σύμφωνα με ανακοίνωσή του κατάφερε να εξασφαλίσει την δωρεάν σίτιση 2.000 φοιτητών και φοιτητριών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με δική του πρωτοβουλία, πρόταση και αποθεματικά κονδύλια.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, ο περιορισμένος αριθμός διατιθέμενων κονδυλίων από κρατική επιχορήγηση όπως επίσης και τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το νόμο σχετικά με τους δικαιούχους ήταν ένα διαχρονικό ζήτημα που αντιμετώπιζε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να σιτίζονται δωρεάν οι μισοί από τους 4.000 φοιτητές και φοιτήτριες που το δικαιούνταν, γεγονός που προκαλούσε έντονες διαμαρτυρίες τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.

Επομένως για να επανορθώσει αυτό το ζήτημα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπέβαλε αίτημα στο υπουργείο Παιδείας να επιτρέψει την αξιοποίηση των ταμειακών του διαθέσιμων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η σίτιση όσων αν και ήταν δικαιούχοι αποκλείονταν από την δωρεάν σίτιση, κάτι που έγινε δεκτό τον περασμένο Ιούνιο.

Όμως το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε το αίτημα αρχικά, αλλά τελικά χάρη στις συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου όπου κατατέθηκε προσφυγή επήλθε ανατροπή που ακυρώνει την αρχική απόφαση και εγκρίνει τη συμπληρωματική χρηματοδότηση της σίτισης από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ιδρύματος.

Αυτή η απόφαση επιτρέπει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να σιτίσει για πρώτη φορά το σύνολο των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών, από την έγκριση του προϋπολογισμού του 2023 που αναμένεται μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, έως το τέλος της ημερολογιακής χρονιάς.

Recommended For You