Παπαϊωάννου (ΑΣΕΠ): Θα μελετήσουμε τα παράπονα των υποψηφίων – Στο 71% η συμμετοχή

Για καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην αναπαραγωγή των θεμάτων «αν και αυτά απεστάλησαν με απόλυτη χρονική συνέπεια», όπως σημειώνει, δηλώνει ότι θα εξετάσει το θέμα και υπογραμμίζει την ανάγκη μιας γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας με έμφαση στις δεξιότητες.

Ειδικότερα για το ζήτημα των θεμάτων ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ τονίζει ότι έγινε δέκτης παραπόνων υποψηφίων για προβλήματα και καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την αναπαραγωγή των θεμάτων σε ορισμένα εξεταστικά κέντρα, μολονότι αυτά απεστάλησαν στα σχολεία με απόλυτη χρονική συνέπεια. Δηλώνει ότι ό ίδιος και η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού θα τα μελετήσουν «με τη δέουσα προσοχή μόλις σχηματίσουμε πλήρη εικόνα από τις αναφορές των προέδρων των εξεταστικών κέντρων».

Ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής ευχαριστεί αφενός τους εργαζόμενους του ΑΣΕΠ που επί «τρεις και πλέον μήνες έδωσαν έναν καθημερινό αγώνα σε επταήμερη βάση» για την επιτυχή διεξαγωγή μιας διαδικασίας με υψηλές οργανωτικές απαιτήσεις και προκλήσεις και τον οποίο συνεχίζουν για όσα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα, αφετέρου το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του υπουργείου Παιδείας για τη συμμετοχή του στην προσπάθεια αυτή.

Επίσης ευχαριστεί και τους 77.000 περίπου υποψηφίους που «προσήλθαν σε έναν απαιτητικό και καινοτόμο διαγωνισμό και μάλιστα, σε συνθήκες ψυχολογικά δύσκολες για όλους μας» Εύχεται τα αποτελέσματα να δικαιώσουν την προσπάθειά τους και υπενθυμίζει ότι ο διαγωνισμός αφορά στην κατάταξη υποψηφίων και όχι σε πρόσληψης.

Σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ο οποίος διεκπεραιώθηκε το Σάββατο, υπήρξε υψηλή συμμετοχή σε ποσοστό 71%. Έλαβαν μέρος 76.799 υποψήφιοι επί αρχικού συνόλου 108.229 ενώ στην κατηγορία ΠΕ προσήλθαν 54.915(70%) και στην ΤΕ 21.884 (73%). Τέλος τα θέματα/απαντήσεις της γραπτής εξέτασης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) εντός των προσεχών ημερών.

Recommended For You