Επικρατεί ανησυχία στις επιχειρήσεις λόγω πληθωρισμού και ενεργειακού κόστους

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται πως είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος, αφού οι εταιρείες σε ποσοστό 53,5% θεωρούν ως το σοβαρότερο εμπόδιο για την αναπτυξιακή τους πορεία, σε μικροοικονομικό επίπεδο τις υψηλές τιμές του ρεύματος.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει μέσα από την ετήσια έρευνα του ΣΕΒ «Business Pulse 2022», που διενήργησε η MRB, με χαρακτηριστικό την απότομη επέλαση της ενεργειακής κρίσης, αφού σε έρευνα του 2021 το ίδιο πρόβλημα ιεραρχούσε υψηλά το 28,6% των εταιρειών.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, «το υψηλό ενεργειακό κόστος και οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις ανησυχούν την αγορά, με το πρώτο να κατατάσσεται στην πρώτη θέση των εμποδίων (53,5%) από το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών».

Στη δεύτερη θέση

Ειδικότερα στον πίνακα των ανησυχιών τη 2η θέση με 31,7% το 2022 (έναντι 27,4% το 2021) καταλαμβάνει η «καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και την επίλυση διαφορών με το κράτος και τους ιδιώτες» και την 3η θέση η πολυνομία και το ασαφές θεσμικό πλαίσιο με 30,6% (29% το 2021).

Το υψηλό κόστος ενέργειας πλήττει τις επιχειρήσεις οριζόντια, ανεξαρτήτως των σχεδίων τους για την τρέχουσα χρονιά, τα οποία στην ετήσια έρευνα του ΣΕΒ κατηγοριοποιούνται ως «ανάταξη», «σταθερότητα» και «ανάπτυξη», όπου για τις εταιρείες που προκρίνουν την ανάταξη, το ενεργειακό κόστος αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα σε ποσοστό 58,7%, για αυτές που επιδιώκουν τη σταθερότητα σε ποσοστό 60,7%, ενώ για όσες έχουν ως στόχο την ανάπτυξη σε ποσοστό 48%.

Αν και το βασικότερο πρόβλημα και για τις τρεις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων είναι η ενεργειακή κρίση, το 2ο κατά σειρά εμπόδιο σε μικροοικονομικό επίπεδο είναι διαφορετικό ανά κατηγορία, καθώς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ανάταξης θίγονται από την αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και από τον ακριβό τραπεζικό δανεισμό (σε ποσοστό 58,6%), όσες βρίσκονται σε διαδικασία σταθεροποίησης θίγονται από το «ασταθές και ασαφές φορολογικό πλαίσιο» που αποτελεί βασικό πρόβλημα για το 59,7% εξ ‘αυτών, ενώ όσες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης προβληματίζονται σχετικά με την «καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και την επίλυση διαφορών με το κράτος και τους ιδιώτες» που αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα για το 22,5% εξ ‘αυτών.

Τα προβλήματα σε μακροοικονομικό επίπεδο

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα σε μακροοικονομικό επίπεδο, στην 1η θέση βρίσκονται οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές για τα νομικά πρόσωπα, στη 2η η επιβάρυνση στην ανταγωνιστικότητα από το ενεργειακό κόστος, ενώ στην 3η θέση έρχεται το ζήτημα των υψηλών φορολογικών – ασφαλιστικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα.

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές για τα νομικά πρόσωπα αποτελούν την πρώτη ανησυχία σε μακροοικονομικό επίπεδο τόσο για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ανάταξης όσο και σταθερότητας, ενώ επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης επηρεάζονται κυρίως από την επιβάρυνση στην ανταγωνιστικότητα από το ενεργειακό κόστος

Κοινό εμπόδιο τόσο για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ανάταξης όσο και για αυτές της σταθεροποίησης αποτελούν οι υψηλοί φορολογικοί/ασφαλιστικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα, ενώ τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης απασχολεί κυρίως το διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον (πόλεμος, εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας, γεωπολιτικές εξελίξεις) σε ποσοστό 34%.

Recommended For You