Πυρκαγιές: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου – Περισσότερα φέτος τα εναέρια μέσα

Τις περιοχές της χώρας που απειλούνται περισσότερο από πυρκαγιές αποκαλύπτει η ενίσχυση που θα λάβουν οι κατά τόπους δήμοι για την ανάπτυξη δράσεων πυροπροστασίας – Ενισχύεται ο στόλος των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης.

Γιάννης Σουλιώτης , Γιώργος Λιάλιος

Recommended For You