Πώς θα δηλώσετε τα ποσά στο Ε1 για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Προστέθηκαν στον οδηγό της ΑΑΔΕ για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του εντύπου αυτού δύο επιπλέον ερωτήσεις για τη συμπλήρωση ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής στο Ε1. Το αρχείο των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων ανανέωσε η ΑΑΔΕ προσθέτοντας δύο νέες ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής στο έντυπο Ε1:

54. Ε Σε ποιον κωδικό του εντύπου Ε1 συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που εισπράχθηκε από επιχειρήσεις εντός του φορολογικού έτους 2022;

Α Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2022 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, προσυμπληρώνονται στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 781-782 «Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κλπ» του εντύπου Ε1.

55. Ε Με ποιον τρόπο και πότε δηλώνεται στο έντυπο Ε1 το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός του έτους 2022 από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής;

Α Το ποσό της ενίσχυσης με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις εντός του έτους 2022, συμπληρώνεται στους κωδ. 727-728 του εντύπου Ε1 «…η) για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής», δεδομένου ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΣΛΟΤ 957/2020.

Πρακτικά στους κωδικούς 727-728 του Ε1 θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο κατέβαλαν το 2022 οι δικαιούχοι στο πλαίσιο της τμηματικής αποπληρωμής της οφειλής, μετά το «κούρεμα» έως και 75%.

Αυτό διευκρινίζει νεότερη εγκύκλιος της ΑΑΔΕ στην οποία τονίζεται ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή λογίζεται ως κρατικό δάνειο.

Σύμφωνα με οδηγίες της ΑΑΔΕ στους κωδικούς προαναφερθέντες κωδικούς της φορολογικής δήλωσης συμπληρώνεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που κατεβλήθη το έτος 2022 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και πιστώσεων γενικά. Επίσης, συμπληρώνεται το ποσό που κατεβλήθη για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών, εφόσον οι χρεώσεις αυτές οφείλονται σε αγορά μη καταναλωτικών αγαθών μέσω αυτών των πιστωτικών καρτών. Στην περίπτωση αναγραφής ποσού στους κωδικούς 727-728, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτό και το ποσό τυχόν τόκων υπερημερίας.

Επιπλέον, αναγράφονται αθροιστικά τα ποσά που κατέβαλε ο ίδιος ο φορολογούμενος καθώς και η συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα», για τις δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων προς χρηματοδοτικούς φορείς, τα οποία εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου με το πρόγραμμα «Γέφυρα» αναγράφεται και στους κωδικούς 781-782 του Πίνακα 6, στην επιλογή «Λοιπές περιπτώσεις».

Recommended For You