Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, δόσεις και επιτόκια -Αναλυτικά παραδείγματα

Παρέχεται στους οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων των 120 και 72 δόσεων που απωλέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 01/02/2023.

Η αναβίωση των ρυθμίσεων αυτών πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιουλίου του 2023 με την καταβολή 2 δόσεων και με την αναβίωση όλων των ευεργετημάτων των ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της ρύθμισης των 120 δόσεων.

Η αναβίωση των παλιών ρυθμίσεων θα γίνει υπό τους όρους της αρχικής ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή. Οι δόσεις που χάθηκαν θα «κολλήσουν» στο τέλος της ρύθμισης. Έτσι, εάν κάποιος οφειλέτης δεν έχει πληρώσει για 12 μήνες η ρύθμιση των 120 δόσεων θα επεκταθεί για επιπλέον 12 μήνες.

Περαιτέρω για τους ίδιους οφειλέτες που θα αναβιώσουν ρυθμίσεις 120 ή 72 δόσεων και παράλληλα έχουν αρρύθμιστες οφειλές πέραν αυτών που έχουν εντάξει στις προαναφερόμενες ευεργετικές ρυθμίσεις, δηλαδή των 120 ή 72 δόσεων, υποχρεούνται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν αυτές τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, δίνοντας τους μία περαιτέρω ευκαιρία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προηγούμενη ένταξή τους στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, κατά περίπτωση, και απώλεια αυτής.

Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο ανέρχεται στο 3%, ενώ για τις δόσεις που αφορούν τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους σε 36 δόσεις δεν υπάρχει τόκος, ενώ για περισσότερες δόσεις το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,5%.

Για τις παλιές ρυθμίσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 12 δόσεις και σε 5,87% για 24 δόσεις.

Σημειώνεται ότι για μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις ο τόκος υπολογίζεται µε βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, που δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον 0,25% και προσαυξάνεται αναλόγως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης. Για περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιπλέον είναι 1,5%.

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Οι δόσεις είναι έντοκες. Για όσους επιλέξουν 32 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 72 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,87%.

Οι ρυθμίσεις χάνονται με τη μη καταβολή δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή με τη καθυστέρηση της καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπόλοιπου των οφειλών.

Παραδείγματα

  • Για παράδειγμα κάποιος που έχει ρύθμιση 120 δόσεων την οποία σταμάτησε να πληρώνει το Φεβρουάριο του 2022 μπορεί τον Απρίλιο του 2023 να κάνει αίτηση για αναβίωση και να καταβάλει 2 δόσεις, επικυρώνοντας έτσι την αναβίωση της ρύθμισης, μαζί με τα ευεργετήματα αυτής, όπως η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.
  • Σε περίπτωση που ασφαλισμένος οφειλέτης αναβιώνει ρύθμιση 120 δόσεων και παράλληλα έχει κι άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές πέραν αυτών που ενέταξε στη ρύθμιση των 120 δόσεων πρέπει να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία επικύρωσης της αναβίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων.
  • Εάν ένας οφειλέτης την 1η Νοεμβρίου του 2021, είχε ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα χάθηκε και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές, μπορούν να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων .Ταυτόχρονα, όμως, εντός του μήνα από την υπαγωγή των νέων οφειλών στην ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων, τις οφειλές της απολεσθείσας πάγιας να ενταχθούν σε νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Όφειλές

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2022 το συνολικό ποσό των 31.940.840.093 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., διαμορφώθηκε στα 45.672.812.174 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30/9/2022 ήταν 45.467.711.028 ευρώ και μέσα στο επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε κατά 205.101.146 ευρώ. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 811.632.224 ευρώ στις κύριες οφειλές, ενώ τα πρόσθετα τέλη μειώθηκαν κατά 606.531.078 ευρώ.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2022 οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο Κ.Ε.Α.Ο. έφτασαν σε πλήθος τις 872.833 για οφειλές ύψους 6,7 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022) ανέρχονται σε 487.256.258 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έχουν εισπραχθεί συνολικά 9.541.472.734 ευρώ.

Εντός του τέταρτου τριμήνου του 2022 στο Κ.Ε.Α.Ο. εντάχθηκαν 26.408 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 12.561 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 230 οφειλέτες από τον τ.ΟΑΕΕ, 445 οφειλέτες από το τ.ΕΤΑΑ, 280 οφειλέτες από το τ.ΕΤΕΑΕΠ και 71 οφειλέτες από Φορείς εκτός e-Ε.Φ.Κ.Α.

Συνολικά στο τέταρτο τρίμηνο του 2022 εντάχθηκαν 39.995 οφειλέτες με οφειλές ύψους 55.309.986 ευρώ (κύριες οφειλές και πρόσθετα τέλη).

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

  • υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.796.462 οφειλέτες (77,21% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
  • το 89,37% των οφειλετών (2.079.337 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
  • μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 94.252 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (14,50% του τρέχοντος υπολοίπου)
  • το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.508 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,47% του υπόλοιπου οφειλών)

Πηγή: dikaiologitika.gr

Recommended For You