ΣτΕ: Ανοίγει το «Παράθυρο ευκαιρίας» για χιλιάδες δανειολήπτες

Υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτημα πιλοτικής δίκης, σχετικά με τη δυνατότητα των funds να ενεργούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Το αίτημα υποβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Σύνδεσμος Δήμων Κοιμητηρίου Σχιστού (ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟ.Σ), σε βάρος του οποίου είχε επιβληθεί κατάσχεση από Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015 και υποβλήθηκε από τον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω Βασίλειο Χατζηγιαννάκη. Το πρωτόδικο Δικαστήριο είχε δικαιώσει σε πρώτο τον Σύνδεσμο και η Εταιρεία Διαχείρισης άσκησε έφεση.

Ο ΣΥΝ.ΔΗ.ΚΟ.Σ έχει συσταθεί ως ΝΠΔΔ με σκοπό τη λειτουργία διαδημοτικού Κοιμητηρίου με μέλη του, τους Δήμους Πειραιώς, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Μοσχάτου – Ταύρου, Περάματος και Κορυδαλλού.

Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος, εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό, το ΣτΕ θα δικάσει την υπόθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 και σε περίπτωση που το Συμβούλιο της Επικρατείας διαφωνήσει με την υπάρχουσα απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (1/2023), η υπόθεση θα παραπεμφθεί προς επίλυση της διαφωνίας μεταξύ των δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον κ. Βασίλειο Χατζηγιαννάκη η διαδικασία αυτή δίνει μία δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες δανειολήπτες, αφού η απόφαση του ΑΕΔ – εφόσον η υπόθεση φθάσει μέχρι το ΑΕΔ – θα είναι δεσμευτική για τα αστικά και διοικητικά δικαστήρια.

Recommended For You