Στο 11,4% η ανεργία τον Φεβρουάριο

Στο 11,4% διαμορφώθηκε η ανεργία τον Φεβρουάριου του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας είναι μειωμένο από το 13,0% του Φεβρουαρίου του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,3% τον Ιανουάριο του 2023.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.104.796 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 55.012 άτομα σε σχέση  με τον Φεβρουάριο του 2022 και μείωση κατά 27.235 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του  2023.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 526.742 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 94.664 άτομα σε σχέση με τον  Φεβρουάριο του 2022 και αύξηση κατά 53.683 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023.

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, δηλαδή άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε  3.179.414, σημειώνοντας αύξηση κατά 118.150 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2022 και μείωση κατά 28.828 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023.

Recommended For You