Στύλιος: Πρόκληση για τον αγροτικό τομέα η μετάβαση στην ευφυή γεωργία

Ο υφυπουργός τόνισε ότι «η ελληνική γεωργία, βρίσκεται σε στάδιο μετάβασης. Καλείται να περάσει από τις παραδοσιακές καλλιεργητικές πρακτικές στην ευφυή γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση της γεωχωρικής τεχνολογίας αποτελεί βασικό εργαλείο».

Recommended For You