Ταμείο Ανάκαμψης: Έργο για την ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας

Συνολικού προϋπολογισμού 47 εκατ. ευρώ

Από Workforce Daily News

Την ένταξη ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου που έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας αποφάσισε η κυβέρνηση στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα Απασχόληση, Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή. Το έργο τελεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και είναι συνολικού προϋπολογισμού 47 εκατ. ευρώ, με τα 3,7 εκατ. από αυτά τα εκταμιεύονται εντός του τρέχοντος έτους.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο απευθύνεται σε 680.000 διευθυντικά στελέχη και στελέχη εξυπηρέτησης κοινού και πιστοποίησης. Στόχος του είναι η αύξηση της επίγνωσης σχετικά με τα οφέλη της διαφορετικότητας. Θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και διαφοροποιημένο ανάλογα με την ομάδα-στόχο (ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στελέχη εξυπηρέτησης κοινού και στελέχη τμημάτων υποστήριξης), ενώ η συμμετοχή θα γίνεται απομακρυσμένα (μέσω πλατφόρμας) και ασύγχρονη. Περιλαμβάνει δε, δύο αλληλένδετα υποέργα.

Το πρώτο υποέργο αφορά στην ανάπτυξη μηχανισμού καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης δεδομένων που σχετίζονται με την ισότητα και την ανάπτυξη μηχανισμού για την πιστοποίηση και την επιβράβευση οργανισμών που εντάσσουν πρακτικές σχετιζόμενες με την διαφορετικότητα. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου υποέργου θα αναπτυχθούν οι παρακάτω δράσεις:

  1. Ανάλυση νομοθετικού πλαισίου και ανάπτυξη μεθοδολογίας επιβράβευσης διαφορετικότητας. Η δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο.
  2. Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος και επιβράβευση της διαφορετικότητας. Η δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο με διάρκεια από το πρώτο τρίμηνο του 2023 έως και το τρίτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς.
  3. Διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση των προγραμμάτων. Η δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο, από το πρώτο τρίμηνο του 2023 έως και το δεύτερο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς.
  4. Αξιολόγηση του προγράμματος, από εξωτερικό ανάδοχο το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Το δεύτερο υποέργο αφορά κατάρτιση για τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που στοχεύει στην ενίσχυση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Η κατάρτιση θα είναι απομακρυσμένη και ασύγχρονη, χρησιμοποιώντας ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, με διάρκεια 3 έως 6 ώρες. Η δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο από το πρώτο τρίμηνο του 2023 έως και το τέταρτο τρίμηνο της ίδιας χρονιάς. Τέλος, θα υπάρξει και αξιολόγηση του προγράμματος, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

{https://hrpro.gr/}

Recommended For You