Τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγή του τοπίου στην αγορά

Ζητούνται στελέχη ρομποτικής και γραφικών τεχνών με τεχνολογικές δεξιότητες για καλυψη θέσεων εργασίας στον τομέα της συσκευασίας, σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών. Αντίστοιχη είναι η εικόνα από παραδοσιακούς κλάδους όπως εξορυκτικής βιομηχανίας, γεγονός που δείχνει ότι η διείσδυση της τεχνολογίας αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα καλυφθεί το κενό που δημιουργείται σε αυτή τη μεταβατική φάση της τεχνολογικής μετεξέλιξης των μέχρι τώρα γνωστών επαγγελμάτων προκειμένου να μειωθεί η ανεργία αλλά και να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναμικό σε αποδοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας όπως επίσης και τα ταλέντα όπως προτιμούν να αποκαλούν οι επιχειρήσεις τα εξειδικευμένα στελέχη.

Η άνοδος της απασχόλησης το 2021 στην Ελλάδα αφορούσε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ για τα άτομα που κατέχουν τίτλους έως και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η απασχόληση μειώθηκε.

Σύμφωνα με έκθεση της Cedefop, εκτός από τους επαγγελματίες, οι θέσεις εργασίας που εκτιμάται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα μέχρι το 2030, είναι στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις, καθώς και στον αγροτικό τομέα.

Καθοριστικό παράγοντα για την ορθή και αποτελεσματική αντιστοίχιση των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, ώστε αφενός να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και αφετέρου να μην υπο-αξιοποιούνται, αποτελεί η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης, κυρίως της τριτοβάθμιας, αλλά και της δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την αγορά εργασίας.

Η ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας, οι οποίες βάσει της μελέτης της Cedefop αναμένεται ότι θα είναι σημαντικά αυξημένες μέχρι το 2030.

Η αναντιστοιχία μεταξύ προσφερόμενων και ζητούμενων θέσεων εργασίας αντανακλάται, μεταξύ άλλων, και στο υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων.

Οι μακροχρόνια άνεργοι ανήλθαν σε 64,9% επί του πληθυσμού των ανέργων το τέταρτο τρίμηνο του 2021, με το εν λόγω ποσοστό να είναι αυξημένο κατά 4,8 μονάδες σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2020.

Η παραμονή εκτός της αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα αποδυναμώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο και υποβαθμίζει τις δεξιότητες, δυσχεραίνοντας την εύρεση εργασίας.

Επομένως, είναι κρίσιμης σημασίας η ενίσχυση των υποδομών οι οποίες στηρίζουν τη διά βίου εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, αλλά και των επενδύσεων σε επαγγελματική εκπαίδευση και συστήματα εκμάθησης για ενήλικες.

Mηχανικούς, Επιστήμονες και δημιουργούς κώδικα ψάχνει η εταιρεία οικιακών συσκευών Dyson καθώς προσπαθεί να προσελκύσει τους πιο έμπειρους στον τομέα της ρομποτικής για να ενταχθούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη ομάδα της, αποδεικνύοντας την τάση για το μέλλον των οικιακών ρομπότ.

Στο συνέδριο ρομποτικής που πραγματοποίησε η εταιρεία στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ο Jake Dyson, επικεφαλής μηχανικός, αποκάλυψε ότι η εταιρεία κατασκευάζει το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο ρομποτικής του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή του αεροδρομίου Hullavington και απευθύνει πρόσκληση σε μηχανικούς ρομποτικής να ενταχθούν στην Dyson. Η ρομποτική βρίσκεται στο επίκεντρο του πενταετούς επενδυτικού σχεδίου της Dyson ύψους 2,75 δισ. λιρών για νέες τεχνολογίες και εγκαταστάσεις και 600 εκατ. λίρες από τα οποία θα αξιοποιηθούν φέτος.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν ενταχθεί φέτος στην εταιρεία τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων το 50% είναι μηχανικοί, επιστήμονες και προγραμματιστές.

Η εταιρεία ενισχύει τις φιλοδοξίες της στον τομέα της ρομποτικής, προσλαμβάνοντας 250 μηχανικούς ρομποτικής σε διάφορους κλάδους, όπως το computer vision, η μηχανική μάθηση, οι αισθητήρες και η μηχατρονική, και αναμένει να προσλάβει άλλους 700 στον τομέα της ρομποτικής μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Απώτερος στόχος να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο, πιο προηγμένο κέντρο ρομποτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και να έρθει η τεχνολογία στα σπίτια μας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

«Χρειαζόμαστε τους καλύτερους στον κόσμο»

“Η Dyson προσέλαβε τον πρώτο της ρομποτιστή πριν από 20 χρόνια και μόνο φέτος αναζητούμε 250 ακόμη ειδικούς για την ομάδα μας. Πρόκειται για ένα “μεγάλο στοίχημα” για τη μελλοντική ρομποτική τεχνολογία που θα προωθήσει την έρευνα σε ολόκληρη την Dyson, σε τομείς όπως η μηχανολογία, τα συστήματα όρασης, η μηχανική μάθηση και η αποθήκευση ενέργειας. Χρειαζόμαστε τους καλύτερους στον κόσμο για να έρθουν και να ενταχθούν σε εμάς τώρα”, δηλώνει ο J. Dyson.

Οι θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 900 είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτουν όλα τα επίπεδα και αφορούν ομάδες όπως η Ηλεκτρονική, η Ακουστική, η Σχεδιαστική Μηχανική, η Μηχανική Μάθηση, το Λογισμικό, η Συνδεσιμότητα Δεδομένων, η Ρομποτική και τα Υλικά – ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της εταιρείας σε νέους τομείς.

Ψηφιακή Συσκευασία

Την άμεση ανάγκη για εξειδικευμένα στελέχη επιστήμονες στην αγορά των γραφικών και συσκευασίας τόνισαν σε πρόσφατη εκδήλωση οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς των Γραφικών Τεχνών, Εκτυπώσεων και Συσκευασίας, της Ελληνικής Παραγωγής και Μεταποίησης.

Συγκεκριμένα επεσήμαναν την ανάγκη δημιουργίας πανεπιστημιακού τμήματος Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας καθώς από ένα σύνολο περίπου 9.000 επιχειρήσεων των συναφών κλάδων, 170 εταιρίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, υψηλών προδιαγραφών, με εξωστρέφεια και διεθνείς συνεργασίες, δεν μπορούν να βρουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο λειτουργίας των μεγάλων εκτυπωτικών εταιριών, πολλές από τις οποίες δουλεύουν σε 24ωρη βάση, άρα οι ανάγκες τους σε απόλυτα εκπαιδευμένους εργαζόμενους και κυρίως σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, τριπλασιάζονται.

Πολλές εταιρίες μεταποίησης και παραγωγής προϊόντων διαθέτουν οι ίδιες τμήματα σχεδιασμού και προσδιορισμού προδιαγραφών παραγωγής των συσκευασιών και διατηρούν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, που δεν καλύπτονται όλες, αφού δεν βρίσκεται το κατάλληλο προσωπικό.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Διεθνούς Κύκλου Πανεπιστημίων Γραφικών Τεχνών, Ν.Πολίτη, και με βάση τα στοιχεία της ICAP «Κλαδική μελέτη γραφικών τεχνών 2022», Γιώργος Παναγόπουλος – Balance Analysis, 2022, οι επιχειρήσεις που αναζητούν στελέχη ανήκουν στους υποκλάδους των Εμπορικές εκτυπώσεις – Όφσετ και Ψηφιακή Εκτύπωση, Εκτυπώσεις Χάρτινης Συσκευασίας, Εκτυπώσεις Εύκαμπτης Συσκευασίας, Ετικετοποιίες.

Εξορυκτική βιομηχανία-Μάρμαρα

Οι προοπτικές εργασίας της βιομηχανίας μαρμάρου στην Ελλάδα ήταν ένα από τα θέματα πρόσφατης εκδήλωσης της ομάδας φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Sustainable Resources Engineering Society, που συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2021, αποτελεί εξ ολοκλήρου πρωτοβουλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Χρήστος Γράβαλος, της Marble Consulting in Greece και ο Γιάννης Γαλάνης του Stonenews.eu.

Σύμφωνα με τον κ. Γράβαλο, η αξία της παγκόσμιας αγοράς μαρμάρου ανέχεται στα 47,8 δις. ευρώ και το παγκόσμιο εμπόριο μαρμάρου στα 5,5 δις. ευρώ, μοιραζόμενο κατά 40% σε όγκους μαρμάρου και 60% σε πλάκες μαρμάρου. Το 80% των παγκόσμιων εξαγωγών προέρχεται από την Τουρκία, την Κίνα, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Μόνο στην περιοχή της Δράμας δραστηριοποιούνται πάνω από 40 επιχειρήσεις μαρμάρου, υπάρχουν πάνω από 100 αδειοδοτημένα λατομεία και απαιτείται η επίβλεψη από διπλωματούχο μηχανικό.

Σύμφωνα με τις ανάγκες στον κλάδο ζητούνται τεχνικοί ασφαλείας, επιβλέποντες μηχανικοί, γεωτεχνικοί μηχανικοί. Οι πραγματικές θέσεις του μηχανικού αφορούν επίβλεψη εργασιών ως προς την ασφάλεια, επίβλεψη λατομείων ως προς την εξόρυξη, σχεδιασμό και εφαρμογή εξόρυξης, προϋπολογισμός και κοστολόγηση, γεωτεχνική παρακολούθηση, περιοδικοί έλεγχοι και πρόληψη ατυχημάτων.

Περιγραφικά μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας τεχνικού ασφαλείας, μηχανικού παραγωγής, μηχανικού έργου, γεωτεχνικού μηχανικού, συμβούλου μηχανικού, επιβλέποντος μηχανικού. Επίσης κενό υπάρχει στη στελέχωση των εταιρειών μαρμάρου μιας και είναι συνεχώς αυξανόμενη η ζήτηση για κάλυψη θέσεων μεταλλειολόγων μηχανικών, μηχανικών μεταλλείων και μηχανικών ορυκτών πόρων σε εταιρείες εξόρυξης.

Recommended For You