Το φαινόμενο των “εργαζόμενων boomerang” και η επίπτωσή τους στην αγορά εργασίας

Η έρευνα του Ομίλου Adecco “Global Workforce of the Future 2022” ανέδειξε τις σημαντικότερες τάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της αγοράς εργασίας τα επόμενα χρόνια όπως η έλλειψη ταλέντων και η ανάγκη για αναβάθμιση δεξιοτήτων, η σημασία της παροχής δυνατοτήτων εξέλιξης για το ανθρώπινο δυναμικό και η ισχυροποίηση του ρόλου του Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας ήταν η ανάδειξη του φαινομένου της «Μεγάλης Παραίτησης», που περιγράφει την μαζική έξοδο των εργαζομένων που εγκατέλειπαν τις δουλειές τους μετά την έναρξη της πανδημίας, η οποία σημείωνε αλματώδη εξέλιξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται διεθνώς η τάση επιστροφής του ανθρώπινου δυναμικού που αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιουργώντας ένα νέο κύμα εργαζομένων που ονομάζονται «εργαζόμενοι Boomerang». Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι εργαζόμενοι παραιτήθηκαν από την εταιρεία όπου εργάζονταν, αλλά για διάφορους λόγους αποφάσισαν τελικά να επιστρέψουν σε αυτή, συχνά σε καλύτερη θέση από αυτή που κατείχαν όταν αποχώρησαν.

Καθώς πολλές από τις «ειδικές καταστάσεις» που επικρατούσαν στην αγορά εργασίας την περίοδο του COVID-19 έχουν αρχίσει να εξομαλύνονται, πολλοί εργαζόμενοι που αποχώρησαν εξαιτίας των αναταράξεων που προκάλεσε η πανδημία, αξιολογούν θετικά την προοπτική επιστροφής τους.

Αυτό το φαινόμενο δεν είναι καινούριο καθώς ανέκαθεν οι εργαζόμενοι είχαν την τάση να επιστρέφουν στους προηγούμενους εργοδότες τους, αφού πρώτα είχαν αποκτήσει περισσότερη εμπειρία σε διαφορετική επαγγελματική στέγη. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στη παρούσα συγκυρία είναι η κλίμακα στην οποία εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο.

Πρόσφατη μελέτη από εταιρεία μισθοδοσίας UKG δείχνει ότι το 43% των ανθρώπων που εγκατέλειψαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας το έχει μετανιώσει σε ένα βαθμό. Πολλοί από αυτούς μάλιστα έχουν ήδη επιστρέψει στις προηγούμενες δουλειές τους. Η επιστροφή στην προηγούμενη εργασία μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα επωφελής για την εξέλιξη της καριέρας τους, καθώς η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικό εργοδότη μπορεί να ισχυροποιήσει την διαπραγματευτική τους θέση ώστε να αξιώσουν βελτιωμένη αμοιβή ή ελκυστικότερο μοντέλο εργασίας. Ωφελεί και τις επιχειρήσεις, καθώς ένας εργαζόμενος που έχει ξαναεργαστεί σε μια επιχείρηση γνωρίζει τις προτεραιότητες,το οποίο συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος εκπαίδευσης για την επιχείρηση.

Επίσης, η επαναπρόσληψη ενός εργαζομένου λειτουργεί ευεργετικά για την επιχείρηση καθώς επαναπροσδιορίζεται η στρατηγική διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού ώστε αξιοποιώντας τα δεδομένα από την επιστροφή του εργαζομένου να περιοριστεί στο μέλλον η απώλεια του ταλέντου.

Έρευνα του Ομίλου Adecco αποκαλύπτει ότι όταν ένας εργαζόμενος αισθάνεται ότι εκτιμάται η δουλειά του, αλλάζουν τα κριτήρια με τα οποία αξιολογεί την εργασία του. Για παράδειγμα, ενώ η έρευνα έδειξε ότι ο μισθός είναι από τους βασικότερους παράγοντες που ωθούν τον εργαζόμενο να αλλάξει εργασία, φαίνεται εκ του αποτελέσματος, ότι αν ο ίδιος νιώθει καλά στον χώρο εργασίας του, άλλοι παράγοντες όπως η σταθερότητα, το υγιές περιβάλλον και η ευελιξία αξιολογούνται υψηλότερα από τον μισθό.

Το φαινόμενο των «εργαζομένων boomerang» αντανακλά τη νέα πραγματικότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας με νέα εργασιακά ήθη να δημιουργούν καινούρια δεδομένα. Οι νεότεροι, κυρίως εργαζόμενοι, έχουν στο επίκεντρο της καριέρας τους την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη και όχι απαραίτητα τη σύνδεσή τους με μια επιχείρηση. Έτσι, δεν αποκλείουν την επιστροφή σε έναν προηγούμενο εργοδότη αν αυτή εξασφαλίζει την αναβάθμισή τους.

Οι επιχειρήσεις «καλωσορίζουν» αυτή τη νέα τάση καθώς όταν ο εργαζόμενος είναι εξοικειωμένος με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, είναι πιο παραγωγικός, ενώ φέρνει στην εταιρεία «νέο αέρα» από τον τελευταίο επαγγελματικό σταθμό της καριέρας του.

Το ύψος του μισθού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για προσέλκυση ταλέντων, αλλά η έρευνα του Ομίλου Adecco επιβεβαιώνει ότι δεν είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την διατήρηση του ταλέντου. Αντιθέτως, η έμφαση στις προοπτικές εξέλιξης, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, στην ευελιξία, και στο καλό εργασιακό κλίμα συνεισφέρει πολύ περισσότερο στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Recommended For You