ΥΠΕΝ: Πώς θα μοιραστούν τα έσοδα από τα δικαιώματα ρύπων για φέτος

Το 77,3% διατίθεται στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, ενώ το 11% για να καλύψει τις ανάγκες ενίσχυσης επιχειρήσεων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Τον τρόπο κατανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2023 ενέκριναν με κοινή απόφαση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας και ο αρμόδιος Υφυπουργός Γ. Αμυράς.

Με βάση την απόφαση δίνονται, καταρχάς, 2 εκατ. ευρώ στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για τη διαχείριση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Τα υπόλοιπα ποσά κατανέμονται ως εξής:

α. Ποσοστό 3,8% των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

β. Ποσοστό 11% των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην ΑΠ/21906/2014 (Β’ 3304) κοινή υπουργική απόφαση. Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

γ. Ποσοστό 0,766% των εσόδων διατίθεται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) για τους σκοπούς, τη λειτουργία και τις δράσεις του. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

δ. Ποσοστό 1,125% των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές, ενώ δύναται να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια.

Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.

ε. Ποσοστό 1,5% των εσόδων διατίθεται στο λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

στ. Ποσοστό 1,56% των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο εκ του οποίου, το ποσοστό 0,06% (των εσόδων) διατίθεται για την αποκλειστική υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ όπως ισχύει, και των αποφάσεων και κανονισμών της, καθώς και δράσεων που αφορούν σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων του ΥΠΕΝ που απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων και αφορούν στην οικονομική και τεχνική υποστήριξη αναπτυσσόμενων χωρών σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας κλπ.

Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται για τη χρηματοδότηση έργων για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπονται στους καταστατικούς σκοπούς το Πράσινου Ταμείου.

Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του κατά την παραπάνω αντιστοιχία ποσοστών.

ζ. Ποσοστό εβδομήντα 77,275% των εσόδων διατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό για το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης». Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

η. Ποσοστό 0,076% των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες πληρωμής συνδρομών της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει και διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές, σχετικά με θέματα κλιματικής αλλαγής και προστασίας της στοιβάδας του όζοντος καθώς και για την εξυπηρέτηση των στόχων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

θ. Ποσοστό 1% των εσόδων διατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (Ε.Τ.Ε.Α.Π.) για χρηματοδότηση έργου και δράσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω 4 ανταγωνιστικών διαδικασιών στην τελική κατανάλωση. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του.

ι. Ποσοστό 1,898% των εσόδων διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη λειτουργικών του δαπανών.

Πηγή:newmoney.gr

Recommended For You