Χαμηλότερες τιμές για το ρεύμα τον Οκτώβριο από τους προμηθευτές

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι τιμές που έδωσαν οι προμηθευτές για τον Οκτώβριο σε σχέση με αυτές του Σεπτεμβρίου, καθώς η αποκλιμάκωση της τιμής του φυσικού αερίου έδωσε τα σχετικά περιθώρια.

Recommended For You