Ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας – η νέα πλατφόρμα του ΕΦΚΑ

Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης η πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ των υπουργείων Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχος η βελτίωση της επικοινωνίας με τους ασφαλισμένους και ο αισθητός περιορισμός της ταλαιπωρίας τους. Ένα τέτοιο εργαλείο φιλοδοξεί να είναι το «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» που έθεσε σε λειτουργία τις προηγούμενες ημέρες η διοίκηση του Ταμείου, το οποίο θα εφαρμοστεί για τις εκκρεμείς συντάξεις και θα βελτιώσει τους όρους και τις διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ του ΕΦΚΑ και των «υποψήφιων» συνταξιούχων.

Η εφαρμογή του νέου «εργαλείου» ξεκινά από τους εν αναμονή συνταξιούχους, που πλέον μέσω του «Ψηφιακού Δωματίου Επικοινωνίας» θα έχουν δυνατότητα άμεσα, με τη βοήθεια εκπαιδευμένων υπαλλήλων, να βλέπουν και να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία των αιτήσεων συνταξιοδότησης, για το αν λείπουν έγγραφα ή αν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον πιστοποιητικών.

Ο πολίτης θα πρέπει να πατήσει το σύνδεσμο προκειμένου να επιβεβαιώσει το email επικοινωνίας του. Μετά την επιβεβαίωση του email, αυτό αποθηκεύεται στην πλατφόρμα σαν «email επικοινωνίας» για όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει ο πολίτης και εκείνος μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λίστας αιτήσεων χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια άλλη ενέργεια από πλευράς του. Αν μέσω οποιουδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους αποθηκευθεί στην πλατφόρμα το πιστοποιημένο email του πολίτη, εκείνος δεν θα χρειαστεί να ακολουθήσει ξανά την προπεριγραφείσα διαδικασία επαλήθευσης του email του. Σε διαφορετική περίπτωση θα περνάει μετά από κάθε επιτυχημένη είσοδό του (login) μέχρι να αποθηκευθεί το πιστοποιημένο email του.».

Δυνατότητες πρόσβασης και πληροφορίες ανά κατηγορία χρήστη

1. Μετά την επιτυχημένη είσοδο, όλοι οι χρήστες βλέπουν το ίδιο περιβάλλον. Ωστόσο, διαφοροποιούνται οι προσφερόμενες δυνατότητες, κατάλογος επιλογών, ανά ρόλο ιδιότητα χρήστη και διαφέρουν, επίσης, ανάλογα με το αν βρέθηκαν ή όχι αιτήσεις βάσει του ΑΦΜ του πολίτη.

2. Σε όλους τους ρόλους εμφανίζονται κοινές πληροφορίες στη γενική διάταξη της πλατφόρμας, όπως πληροφορίες συνδεδεμένου χρήστη, όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ρόλος, η επιλογή/μενού βοήθειας και η επιλογή αποσύνδεσης χρήστη. Ο ρόλος χρήστη δεν εμφανίζεται στην περίπτωση που ο χρήστης της πλατφόρμας είναι «Πολίτης».

3. Αν ο ρόλος του χρήστη είναι «Πολίτης» και υπάρχουν αιτήσεις με τον ΑΦΜ του, τότε έχει πρόσβαση στον κατάλογο επιλογών «Λίστα αιτήσεων» που οδηγεί στην περιοχή «Λίστα αιτήσεων». Ο ρόλος «Διαχειριστής Εφαρμογής» έχει πρόσβαση μόνο στο μενού «Παραμετροποίηση» το οποίο και οδηγεί στην αντίστοιχη οθόνη της εφαρμογής. Οι ρόλοι «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Αποσπασμένος Υπάλληλος ΕΦΚΑ», «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας», «Επιβλέπων» αλλά και «Πολίτης» έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν μια περιοχή με λίστα αιτήσεων.

4. Η περιοχή της λίστας αιτήσεων περιέχει το σύνολο των αιτήσεων που βάσει δικαιωμάτων ρόλου ή ΑΦΜ έχει δικαίωμα να δει ο χρήστης (ΑΦΜ για πολίτες, ρόλος για υπαλλήλους Ε.Φ.Κ.Α. και επιβλέποντες). Ο ρόλος του «Πολίτη» μπορεί να δει μόνο τις αιτήσεις που είναι στον ΑΦΜ του, ο «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.». ο Αποσπασμένος Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας» μόνο τις αιτήσεις που τους έχουν ανατεθεί, ενώ ο Επιβλέπων όλες τις αιτήσεις.

5. Η περιοχή αυτή της πλατφόρμας, με τη λίστα αιτήσεων, έχει τη μορφή πίνακα όπου σε κάθε στήλη περιέχονται οι βασικές πληροφορίες της αίτησης αλλά και του αιτούντα. Η πληροφορία αυτή για το ρόλο του «Πολίτη» είναι: ο μοναδικός αριθμός αίτησης, η ημερομηνία που φέρει η αίτηση, ο ΑΦΜ του αιτούντα, ο ΑΜΚΑ του αιτούντα, ο ΑΜΑ του αιτούντα και η κατάσταση της αίτησης.
Η πληροφορία του πίνακα για τον ρόλο «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Αποσπασμένος Υπάλληλος ΕΦΚΑ» και «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας» είναι: ο μοναδικός αριθμός αίτησης, η ημερομηνία της αίτησης, ο ΑΦΜ του αιτούντα, ο ΑΜΚΑ του αιτούντα, ο ΑΜΑ του αιτούντα, το όνομα και επίθετο του αιτούντα, καθώς και η κατάσταση της αίτησης.
Η πληροφορία του πίνακα για τον ρόλο «Επιβλέπων» είναι: ο μοναδικός αριθμός αίτησης, η ημερομηνία που φέρει η αίτηση, ο ΑΦΜ του αιτούντα, ο ΑΜΚΑ του αιτούντα, ο ΑΜΑ του αιτούντα, το όνομα του αιτούντα, το επίθετο του αιτούντα, το όνομα, επίθετο και ΑΦΜ του χειριστή της αίτησης και η κατάσταση της αίτησης.

6. Σε κάθε αίτηση εμφανίζονται τρία ειδικότερα πεδία: “Πληροφορίες αίτησης”, “Έγγραφα” και “Επικοινωνία”. Επισημαίνεται ότι οι ρόλοι που έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις μπορούν να δουν την περιοχή “Πληροφορίες αίτησης”.

Η περιοχή αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του αιτούντα, του δικαιούχου, αλλά και στοιχεία της ίδιας της αίτησης. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά εξειδικεύονται ως εξής:

• Ως προς τα στοιχεία του αιτούντα: Όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, email και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του.

• Ως προς τα στοιχεία του δικαιούχου: Όνομα, επίθετο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ δικαιούχου.

• Ως προς τα στοιχεία της αίτησης: Μοναδικός αριθμός αίτησης, ημερομηνία, κατάσταση, φορέας αίτησης και προϊόν.

Η ως άνω περιοχή «Στοιχεία δικαιούχου» εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που στα στοιχεία της αίτησης το «Προϊόν» είναι «Μεταβίβαση θανάτου». Το πεδίο που αφορά στην κατάσταση της αίτησης μπορεί να μεταβληθεί αποκλειστικά από τους ρόλους «Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Αποσπασμένος Υπάλληλος e-Ε.Φ.Κ.Α.», «Πιστοποιημένος Επαγγελματίας» και «Επιβλέπων»».

Recommended For You