2021: Ξεπέρασε τα προ-covid επίπεδα η παραγωγή ασφαλίστρων σε Ευρώπη και Ελλάδα!

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία έτους 2021 της Insurance Europe για την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, παρατηρείται ανάκαμψη στην παραγωγή ασφαλίστρων η οποία ξεπέρασε τα προ πανδημίας επίπεδα στις περισσότερες από τις 27 αγορές που περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση της Insurance Europe, “European insurance: Preliminary figures 2021”. Το 2021 μάλιστα, η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα ξεπέρασε κατά 9% περίπου την παραγωγή έτους 2019 (προ-covid).

Ο κλάδος ζωής κατέγραψε την υψηλότερη ανάκαμψη. Σε πολλές αγορές, η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής επέστρεψε στα «κανονικά» τους επίπεδα το 2021, με τα unit-linked προϊόντα να οδηγούν την ανάπτυξη. Ωστόσο, ο συνδυασμός χαμηλών επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού αποτελεί πρόκληση για τις ασφαλιστικές ζωής. Ο κλάδος γενικών ασφαλίσεων ανέκαμψε επίσης. Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι διάφορες αγορές κατέγραψαν θετική ανάπτυξη στους κλάδους υγείας και περιουσίας και ατυχημάτων (P&C) το 2021. Ωστόσο, καθώς οι εν λόγω κλάδοι είναι πολύ εκτεθειμένοι στον πληθωρισμό, αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε επίσης να οφείλεται στο αυξανόμενο κόστος αγαθών και υπηρεσιών που ήδη αρχίζουν να επηρεάζουν τα ασφάλιστρα.

Αλλαγές στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων τα έτη 2020-2021 και 2019-2021 (προ πανδημίας) (%)
(Οι μειώσεις στη Σλοβακία οφείλονται σε αλλαγή στον αριθμό των εταιρειών που αναφέρουν. Από το 2021, τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν το 83% της συνολικής αγοράς, από 88% τα προηγούμενα χρόνια)

Η σταδιακή επιστροφή στις κανονικές συνθήκες είχε ως αποτέλεσμα τον υψηλότερο όγκο αξιώσεων σε ορισμένες χώρες, αν και όχι παντού και όχι σε όλους τους κλάδους. Οι αξιώσεις στους κλάδους υγείας και περιουσίας γενικά αυξήθηκαν, ενώ τα στοιχεία για τα επιδόματα που καταβλήθηκαν στον κλάδο ζωής αλλά και για τις απαιτήσεις στον κλάδο οχημάτων ήταν πιο μικτά. Στον κλάδο ζωής, οι εξαγορές των συμβολαίων, οι υψηλότερες αξιώσεις λόγω θανάτου, αλλά και οι χαμηλότερες αποπληρωμές προσόδων, είχαν ως αποτέλεσμα να καταγραφούν διαφορετικά συνολικά μεγέθη σε κάθε χώρα. Για τον κλάδο οχημάτων, η αύξηση της κυκλοφορίας στους δρόμους αλλά και τους κόστους καθόρισαν τις αλλαγές στα επίπεδα αξιώσεων. Οι αξιώσεις στον κλάδο υγείας αυξήθηκαν, όπως αναμενόταν, μετά από καθυστερήσεις θεραπειών το 2021. Στην ασφάλιση περιουσίας, εκτός από τις προσωπικές και εμπορικές αυξήσεις, οι απαιτήσεις που σχετίζονται με το κλίμα, όπως πλημμύρες και καταιγίδες, έφτασαν σε νέο υψηλό ρεκόρ σε ορισμένες αγορές.

Αλλαγές στις συνολικές αποζημιώσεις και επιδόματα που πληρώθηκαν τα έτη 2020-2021 και 2019-2021 (προ πανδημίας) (%)

Τα τελικά στοιχεία από όλες τις ενώσεις-μέλη της Insurance Europe θα δημοσιευτούν μόλις είναι διαθέσιμα.

[Πηγή]

Recommended For You