Morgan Stanley: Αναβαθμίζει τις ελληνικές μετοχές σε overweight – Φθηνές αποτιμήσεις, πολύ ισχυρές προοπτικές

Της Ελευθερίας Κούρταλη

Τις πολύ θετικές προοπτικές των ελληνικών μετοχών υπογραμμίζει η Morgan Stanley αναβαθμίζοντας τη στάση της σε overweight, ενώ επισημαίνει πως η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί την αγαπημένη της έκθεση στην περιοχή της Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΕΜΕΑ).

Ο λόγος της θετικής της στάση είναι η υψηλή ευαισθησία των ελληνικών τραπεζών στις αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, η υποτιμημένη από την αγορά σημαντική εκκαθάριση των ισολογισμών του κλάδου, οι χαμηλές αποτιμήσεις, καθώς και η σχετικά ανθεκτική μακροοικονομική εικόνα της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η Morgan Stanley, η ανάκαμψη στον ελληνικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος συνεχίζεται, με τους οικονομολόγους της να αναμένουν σχετική ανθεκτικότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εκτιμούν ότι η Ελλάδα θα μπορέσει τελικά να αποφύγει μια τεχνική ύφεση (σε αντίθεση με την υπόλοιπη ζώνη του ευρώ), χάρη, μεταξύ άλλων παραγόντων, στη στήριξη που απορρέει από τη αρκετά καλά στοχευμένη δημοσιονομική πολιτική και την εφαρμογή του RRF. Προβλέπουν το ΑΕΠ στο 1,1% το 2023 και στο 1,9% το 2024.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδας ανέρχεται συνολικά σε 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 16,7% του ΑΕΠ του 2021, και περιλαμβάνει έως και 106 επενδυτικά έργα σε υποδομές, ενεργειακή απόδοση, ηλεκτρική ενέργεια και ψηφιοποίηση των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων, και 67 μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν πολλές από τις διαρθρωτικές οικονομικές προκλήσεις της χώρας, όπως προσδιορίζονται από τις συστάσεις της Κομισιόν. Το σχέδιο θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ έως και 6,9% έως το 2026, με βάση τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όσον αφορά τις μετοχές, η M.S. τονίζει ότι προτιμά τις τράπεζες, δεδομένου του σχετικά ισχυρού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την υψηλή ευαισθησία τους στις αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ και τους μειωμένους κινδύνους ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων μετά την εκκαθάριση των ισολογισμών.

Η επέκταση των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων των ελληνικών τραπεζών μόλις ξεκίνησε, όπως εκτιμά η Morgan Stanley, και πρόκειται να αναπτυχθεί, λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ (τα οποία θα φτάσουν στο 2,5% το 2023), με το όφελος να ξεπερνά τις υψηλότερες προβλέψεις λόγω ασθενέστερων κινδύνων ποιότητας του ενεργητικού. Η Ελλάδα προσφέρει το καλύτερο προφίλ ανταμοιβής κινδύνου ανάμεσα σε όλες τις περιοχές που καλύπτει, όπως τονίζει.

Η θετική δυναμική της κερδοφορίας, ιδίως για τις τράπεζες, θα υποστηρίξει την υπεραπόδοση των ελληνικών μετοχών, όπως επισημαίνει. Οι επιδόσεις των ελληνικών μετοχών αυτό το έτος ήταν καλύτερες από άλλες ανεπτυγμένες και αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές, και υποστηρίζονται από μια πολύ ισχυρή θετική αναθεώρηση κερδών για το 2022.

Στο μέλλον, η M.S. περιμένει περαιτέρω αναβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για τις τράπεζες, οι οποίες αποτελούν το 41% του δείκτη MSCI, οι αναλυτές της εκτιμούν αύξηση κερδών κατά μέσο όρο ~ 11% χάρη στην επέκταση του NIM κατά την ενσωμάτωση των περαιτέρω αυξήσεων της ΕΚΤ το 2023.

Φτηνές αποτιμήσεις σε απόλυτη και σχετική βάση

Παρά την ανθεκτικότητα της Ελλάδας, τα μεγάλα discounts των μετοχών παραμένουν, όπως σημειώνει η M.S. Σε σχέση με την Ευρώπη, η ελληνική αγορά διαπραγματεύεται κοντά στα ιστορικά υψηλά discounts: 38% σε όρους P/E και 34% σε όρους μερισματικής απόδοσης.

Σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές, επικρατεί η ίδια τάση (33% στο P/E και 39% στη μερισματική απόδοση). Τέλος, σε σχέση με τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, το premium αποτίμησης της Ελλάδας έχει μειωθεί πρόσφατα και τώρα οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύονται στα ίδια επίπεδα σε όρους P/E, παρά τους χαμηλότερους ρυθμιστικούς κινδύνους στην Ελλάδα.

Οι 4 κίνδυνοι για το overweight

Πολιτική αστάθεια: Η Ελλάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις κάλπες έως το καλοκαίρι του 2023, αλλά δεν αποκλείονται οι πρόωρες εκλογές, όπως σημειώνει η Morgan Stanley. Με βάση πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι το πιο δημοφιλές κόμμα, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκλογές είναι απίθανο να οδηγήσουν σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην κατεύθυνση της πολιτικής. Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει μέχρι στιγμής απορρίψει την πιθανότητα παραίτησής του και το βασικό σενάριο των οικονομολόγων της είναι η συνέχιση της σημερινής κυβέρνησης μέχρι το τέλος της θητείας της.

Τουρισμός και αντίκτυπος στην ανάπτυξη του ΑΕΠ: Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους για την πιο εποικοδομητική άποψη των οικονομολόγων της M.S πηγάζει από τη μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από τον τουρισμό – περίπου το 15% του ΑΕΠ της. Ο υψηλότερος πληθωρισμός παγκοσμίως (κυρίως se ΗΠΑ και Ευρώπη) πιθανότατα θα οδηγήσει σε μείωση των δαπανών των καταναλωτών, κάτι που θα επηρεάσει τελικά αρνητικά τις τουριστικές ροές και, κατά συνέπεια, το ΑΕΠ της Ελλάδας.

Η απορρόφηση κεφαλαίων της ΕΕ να είναι ασθενέστερη από το αναμενόμενο, οδηγώντας σε χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ.

Βαθύτεροι κίνδυνοι ύφεσης στη ζώνη του ευρώ: Περισσότερες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό θα μείωναν περαιτέρω τη δραστηριότητα και το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ θα μειωνόταν κατά 1,0% ετησίως το 2023, στο bear case των οικονομολόγων της M.S. Ωστόσο, σε σχετική βάση, η Ελλάδα θα μπορούσε ακόμη να υπεραποδώσει των άλλων χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης δεδομένης της μικρότερης εξάρτησής της από το φυσικό αέριο.

 

πηγή: capital.gr

Recommended For You